72993. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas járműkerék

talppal, jellemezve azáltal, hogy a keréktalpon belül olyan spirális rú­gok vannak befogva a keréktalp és az agy, ill. küllőzet közé, amely spi­rális rúgók tekercselési síkja meg­egyezik a kerék síkjával és amely spirális rúgók egyik végükkel a ke­réktalphoz, másik végükkel pedig az agyhoz, ill. küllőzethez kapcsolód­nak. 2. Az 1. igénypontban védett rugalmas járműkerék egy kiviteli alakja, jelle­mezve azáltal, hogy a spirális rúgók csuklósan kapcsolódnak az agyhoz, ill. a küllőzethez. 3. Az 1., valamint a 2. igénypontban vé­dett rúgalmas járműkerék egy-egy kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a spirális rágók azon pont kö­rül vannak, mint középpont körül te. kercselve, amely pontjuknál fogva az agyhoz, ill. küllőzethez kapcsolódnak. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents