72970. lajstromszámú szabadalom • Kónuszos kapcsolás fordító hajtóművek számára

Megjelent 1918. évi december l»ó íí-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72970. szám. XV/b. OSZTÁLY Kónuszos kapcsolás fordító hajtóművek számára. PREUSS PÁL GYÁROS BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 junius hó 4-ike. Elsőbbsége 1916 junius hó 14-ike. Az eddig ismertté vált fordító hajtó­műveknél, melyek pl. motoros csónakok •átkormányzó hajtóműve gyanánt szol­gáltak, a be- és kikapcsolásra, illetve a kapcsolás kapcsolva tartására külön nyomórugók, fékpofák, lamellák vagy effélék nyertek alkalmazást. Eltekintve attól, hogy ezen kapcsolások működteté­sénél nehéz lökések léptek föl, a rúg'ók stb, nyomását a mótortengely csapágyai­nak kellett fölvenni. Jelen találmány tárgyát kónuszos kapcsolás képezi fordító hajtóművek, fő­leg motoros csónakok számára, mely ezen hátrányokat teljesen elkerüli és teljes lökésmentes kapcsolást biztosít a -csapágyak tökéletes tehermentesítése mellett. Ezen célt azáltal érjük el, hogy a fordító hajtóművet, illetve egy kóni­kus kapcsoló korongot centrifugális re­gulátorral kötünk össze, mely üres járat -esetén a motornál csekélyebb, pl. csak fél fordulatszámmal forog. A találmány tárgya a mellékelt rajz­ban van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a fordító hajtómű metszete az előrehaladás alkalmával, a 2. ábrán ugyani]y metszet a hátrahala­idásra való kapcsolás esetén. A (c) kúpkerék a közbenső (g) kúp­kerekek útján az (e) csavartengelyen helytállóan elrendezett (f) kúpkerékkel áll kapcsolatban. A közbenső (g) kúp­kerekek forgó csapokon mind a négy kúpkereket körülzáró (d) süvegben van­nak forgathatóan ágyazva, mely a (b) tengelyen lazán elforgathatóan, de hosszirányban el nem tolhatóan van el­rendezve. A (d) süveg (i) hosszabbítására a ket­tős (h) kónuszékek vagy más alkalmas eszközök segítségével van fölerősítve, úgy hogy az (1) kézi emelő segítségével hosszirányban eltolható ugyan, de csak a (d) süveggel együtt forgatható el. A kettős (h) kónuszon alkalmas csapágyak­ban (m) forgócsapok körül elforgatha­tóan két vagy több (n) szögemelő van ágyazva, melyeknek egyik karja az (o) csapok vagy görgők útján a (b) tengely (p) hornyába kapaszkodik, másik karja pedig (r) súlylyal van ellátva, úgy hogy ezen szögemelők mint centrifugális re­gulátorok hatnak. A hajtómű keretén helytállóan van elrendezve az (s) fékgyűrű, melynek kónikus kivágása van a kettős kónusz egyik oldalának fölvételére, míg a kettős

Next

/
Thumbnails
Contents