72954. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fokozott hatásképességű katalizátorok előállítására folyós zsírsavaknak és ezek gliceridjeinek redukálására

Megjelent 1918. évi november lió 21 -én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI JBb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72954 szám. XI/c. OSZTÁLY. Eljárás fokozott hatásképességű katalizátorok előállítására folyós zsírsavaknak és ezek clyceridjeinek redukálásakor. DR FUCHS VILMOS VEGYÉSZ ZÜRICHBEN, AZELŐTT BÉCSBEN. A bejelentés napja 1913 májas hó 16-íka. Elsőbbsége 1912 május hó 18 ika. Ismeretes, hogy telítetlen zsírsavaknak és ezek gliceridjeiaek alkalmas katalizátorok jelenlétében hydrogénnel való kezelése útján telített vegyületek állíthatók elő. Ezen eljárásnál alkalmazott katalizátorok gyakran adnak üzemzavarokra okot, miután azok hatóképessége nagyon változó, mimel­lett ennek okai gyakran föl nem ismerhetők és a katalizátor minősége külsőleg nem ítélhető meg. A további következmények: megbízhatatlan üzem és ez utóbbinak gazda­ságtalan volta a lényegesen meghosszabbodott keze'ési időtartam folytán, feltéve, hogy a hidrálási folyamat egyáltalán végbemegy; továbbá az ezzel összekötött elháríthatatlan hydrogénveszteség és különösen az olajnak hosszú ideig tartó melegítése, miáltal annak színe, szaga és íze károsan befolyásol tátiig A katalizátorok előállítása eddigelé több­nyire azon ismert módon történt, amelynél a fémoxydokat hydrogénáramban 500° C-nál szárazon hevítették. Ismeretes továbbá egy eljárás a platinacsoportba tartozó katalizátorok előállítására, amely abban áll, hogy a platina­fémek sóit olajban finoman elosztva hydrogén­áramban redukálják. Ezen eljárás föltalálója azt állítja, hogy a platina-katalizátoroknak száraz úton való redukálásával szemben ezen eljárásnak az az előnye, hogy sokkal egy­szerűbb és hogy az így kapott katalizátor a hydrálási folyamatot lényegesen gyorsítja. Ezen utóbb említett eljárás azonban nagy üzemnél nem használható, mert 1. a platina­fémek igen magas ára, még a legcsekélyebb, az üzemben elkerülhetetlen veszteség mellett is, azok alkalmazását lehetetlenné teszi. Továbbá, mert 2. a hozzáadott katalizátor csak igen kis mennyiségének megmérgezése tetemesen nagyobb mértékben jut érvényre, ha az összes mennyiséget csekélynek kell venni. Föltaláló már most azt találta, hogy a nem-nemes fémeknek legkönnyebben bomló anorgános vegyületei, mint pl. a karbonátok szilárd vagy oldott állapotban, bizonyos nyomásviszonyok betartása mellett olaj alatt hydrogénáramban már 200—230° C-nál köz­vetlenül átalakíthatók a képzelhető legfino­mabb elosztásban lévő fémekké. Ha a katali­zátor képződése be van fejezve, akkor a hőmérsékletet csökkentjük és azonnal végre­hajtjuk az olaj hydrálását, úgy hogy tehát a katalizátort nem is hozzuk a levegőre. Az orgános fémsók a hydrálási üzemben, ahol mindig keringő hydrogénárammal dol­gozunk, nem használhatók, mert a képződő szénoxyd csak nagy költséggel távolítható

Next

/
Thumbnails
Contents