72954. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fokozott hatásképességű katalizátorok előállítására folyós zsírsavaknak és ezek gliceridjeinek redukálására

el a hydrogénatmoszférából, mimellett még valamennyi tekintetbe jövő fém, mint pl. nikkel, sóinak alkalmazása robbanó karbonil­vegyületek képzésére adhat alkalmat. Más orgános vegyületeknek, mint pl. maguknak a karbonileknek, alkalmazását ugyanezek az okok tiltják el. Az oxydok, olajba téve, nagy ál!andó>águk miatt ilyen módon nem redu­kálhatok. Ellenben anorgános sókból olajban status nascensben képződött oxyd, amely ilyen állapotban nyilván sokkal kevésbbé állandó, bizonyos hőmérsékleti és nyomási viszonyok betartása mellett simán redukálható a leg­finomabb elosztású fémmé. Példa: 1000 kg. ricinuszolajhoz l*2°/0 igen finoman porított,legcélszerűbben frissen készí­tett, 110° C-nál szárított nikkelkarbonátot adunk és azután hydrogénnek lassú átveze­tése mellett 230° C-ra hevítjük; mihelyt ezt a hőmérsékletet elértük, egy kapilláris fúvó­kán nagy nyomás alatt hydrogént engedünk belépni. A fémnikkellé való redukálás jelleg­zetes tünemények, nevezetesen gyenge hab­zás (vízképződés) mellett megy végbe. Mihelyt ez megszűnt, csökkentett hőmérsékleten meg nem szakított kapcsolatban végrehajtjuk a hydrálást. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás katalizátorok előállítására folyós zsírsavaknak és ezek gliceridjeinek redu­kálásakor jellemezve azáltal, hogy nem­nemes fémeknek karbonátjait a reduká­landó olajréteg alatt melegben nyomás alatt keresztül vezetett redukáló gázzal kezelünk. 04U.A* aMEVfeiV ] AftSAHÁű ITvMCÁjA BUOAPCCTBfl

Next

/
Thumbnails
Contents