72949. lajstromszámú szabadalom • Béltisztító

Mesrielent 1918. évi november hó 21 -én. MAGY. |g| KIR. SZABADALMI ||||f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72949. szám. Xl/f. OSZTÁHY Béltisztítógép. j • • ' POSZOVKTZ LAJOS BÉLTISZTÍTÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 január hó 15-ike. A találmány tárgya béltisztító gép, mely tökéletes működése és aránylag egyszerű, •megbízható szerkezete által tűnik ki. A találmány lényege az, hogy a tisztát­lan bél megtisztítására a bél tartalmát ki­sajtoló egy vagy több hengerpár ezután ve­zető készülék, valamint a bél külső fölüle­iiéről a faggyút lehárító egy vagy több hen­gerpár és a lehárított faggyút egészen le­választókés, végül még előnyösen továbbító .hengerpár vannak alkalmazva. A mellékelt rajzon a gép foganatosítási példája van föltüntetve és pedig az 1. ábrán az egész gép fölülnézete vázla­tosan, a 2. ábrán a faggyút lehárító hengerpár rész­letrajz és a 3. ábrán a gép egy részének a gépasztal átmérője irányában egy függőleges metszete a vezető készülékkel. Az előnyösen köralakú (1) gépasztal kö­izepén a tisztítatlan belet fölvevő (2) korong függőleges tengely körül forgathatóan van ágyazva. A bél a (2) korongról az ered­ményvonal által jelzett irányban jut az egyes készülékekhez. Legelői vannak a (3) állvá­nyokban ágyazott függőleges (4) hengerpá­rak elrendezve, melyek a bél tartalmának Msajtolását végzik és ezen célból köpeny­fölületükön sima, rugalmas anyaggal, pl. gumival vannak bevonva. Ily (4-) hengerpár kettő vagy több alkalmazható, de esetleg egy is elégséges. A tartalmától megtisztított belet az (5) talapzaton elrendezett (6) vezető készülék hossztengelye körül megfordítja és a (7) állványzaton ágyazott vízszintes (8) henger­párhoz vezeti. A tisztítatlan bélen tudva­levőleg a faggyú nem egészen veszi körül a belet, hanem a bélcső kerületének csak körülbelül felén van a bélhez tapadva. Ezért a (8) hengerek közepüktől csak egyik olda­lon vannak (10) kiemelkedésekkel ellátva, melyek a bélnek faggyútól mentes részét ragadják meg és húzzák át a belet a (8) hengerek között. A (8) hengerek mindegyike körülbelül a közepén az enyhén kúpos (9) karimával van ellátva, mely legnagyobb át­mérőjű végével a belet azon ponton fogja meg, melyen a faggyúrétog kezdődik. Ezen ponttól kezdve a kúpos (9) karimák, melyek épúgy, mint a (8) hengerek egész köpeny­felülete, valamint a (10) kiemelkedések, gumibői vagy más rugalmas anyagból álla­nak, a faggyúréteget az összelapított bél széle felé hárítják le úgy, hogy az ezután következő (11) kés a lehárított faggyúréte­get a bélről egészen leválaszthatja.

Next

/
Thumbnails
Contents