72949. lajstromszámú szabadalom • Béltisztító

A legvégül elrendezett (12) hengerpár a tisztított belet továbbítja és egyúttal a (11) kés alatt kifeszítve tartja. A gép annyiban egészen önműködő, ameny­nyiben a tisztítatlan belet minden előzetes megmunkálás nélkül csak a (2) korongra kell helyezni és a bél szabad végét az első (4) hengerpár hengerei közé kell beve­zetni. Aszerint, amint a bél tisztítása előreha­lad, a szabadon forgó (2) korong a tisztítat­lan belet a bélhalmazról utánengedi. A megelőző ismertetés természetesen nem meríti ki a találmány tárgyának foganatosí­tási lehetőségeit, mert a gép alaki és szer­kezeti részletei a találmány keretén belül sokféleképen módosíthatók. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Bél tisztítógép, jellemezve a bél tartalmát kisajtoló egy vagy több hengerpár ve­zető készülék, valamint a bél külső fö~ lületéről a faggyúréteget lehárító egy vagy több hengerpár és a lehárított fageyúréteget egászen leválasztókés, vé­gül előnyösen alkalmazott továbbító ós kifeszítő hengerpár által. 2. Az 1. igényben védett gép foganatoaítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a fölso­rolt készülékek a tisztítatlan bél hordo­zására való, függőleges tengely körül szabadon forgatható korong körül vannak elrendezve. 3. Az 1. igényben védett gép egy foganato­sítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a faggyúréteg lehárítására való hengerek közepükön kúpos karimákkal vannak el­látva, melyek a faggyúréteget az össze­lapított bél egyik széle felé sajtolják. (1 rajzlap melléklettel.) PU.US RÉíI»é*VTÁB«*í«G KVOMOÁJA BUOWIS l»

Next

/
Thumbnails
Contents