72945. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép kupakzárak előállítására és megerősítésére palackokon és eféle tartányokon

M eljelent 1918. évi november ho 7-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ||j® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72945. szám. XVIII/d. OSZTÁLY Eljárás és gép kupakzárak előállítására és megerősítésére palackokon és más efféle tartányokon. LASSEN AXEL GYULA LAURITS GYÁROS KOPENHÁGÁBAN. A bejelentés napja 1917 jalius hó 2-ika. Elsőbbsége 1916 szeptember hó 13-ika. Ismeretes volt már, fémkupakokból, ame­lyekbe kéregpapirból, parafából stb. való tömítő tárcsa van behelyezve, palackzárakat előállítani; efajta zárakat eddigelé főként kétféleképen állítottak elő. Az egyik mód szerint a kupak előállításá­hoz szolgáló fémtárcsát a tömítő tárcsával együtt, egyszerre csákozták ki, aminek az lett a következménye, hogy a két tárcsa egyenlő volt, úgy hogy ha a kupakzárat a palack nyakára alkalmazták, a tömítő tárcsa a fémtárcsa és a palack nyaka közé szorult s ekképen a fémkupak és a palack nyaka közti biztos kapcsolatot meggátolta. E hátrányt elkerülendő, a másik mód szerint úgy jártak el, hogy a fémkupakot és a tömítő tárcsát külön-külön állították elő akként, hogy a tömítő tárcsának csupán a palack­nyak torkolatának megfelelő átmérőt adták, aminek viszont az a következménye, hogy a tömítő tárcsát külön munkával kellett a fémkupakba betenni, ami azonban időbe és külön költségbe került. A jelen találmány célja, hogy az ismert eljárások érintett hátrányait kiküszöböljük; tárgya oly eljárás, amellyel a kupakzárat egyetlen munkamenetben olymódon állítjuk elő és illesztjük a palackra, hogy előbb a kupaktárcsa s aztán a tömítő tárcsa csákóz­tatik ki közvetlenül egymásután akképen, hogy az utóbbinak átmérője megfelelően kisebb lesz és e tárcsa koncentrikusan fek­szik a kupaktárcsán; majd ez utóbbinak széle lehajlíttatik s az ily módon előállított kupakzár végül önműködően egy készülékbe vezettetik, amelyet a csákozó szerkezet befolyásol és pedig úgy, hogy a zár a palackra fölillesztessék. A csatolt rajzon az eljárás kivitelére szol­gáló gépet tüntettünk föl példaképen; e rajz a csákozó és a zár megerősítésére szolgáló készüléknek részben metszett oldalnézetét ábrázolja. A gépállványon megerősített és fölül a rácsavarolt, (2) hengeres födéllel zárt (1) tokban a (3) dugattyú föl- és le mozoghat. Ez a dugattyú fölső végén az üreges test gyanánt kiképezett (4) lyukasztókölyüt hordja, melynek nyílása a (3) dugattyú hengeres (5) furatának folytatását alkotja. E hengeres csatornában a (8) tövis van elrendezve, melyet az (1) tokban a (9) pecek tart fogva; a dugattyú — mozgása közben — (10) hasítéká­val a (9) pecken föl és alá jár. A (8) tövis fölül ferde (11) fölülettel van ellátva, mely az (1) tok falában a ferde (12) csatorna alsó

Next

/
Thumbnails
Contents