72932. lajstromszámú szabadalom • Hordozható sötétkamra

Megjelent 19:18. évi november lió 7-én. MAGY. ggg, KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72932. szám. ix/f. OSZTÁLY. Hordozható sötétkamra. ANKNER MARISKA HIVATALNOKNŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 november hó 25-ike. A jelen találmány tárgya összecsuk­ható sötétkamra, amely amellett, hogy magában foglalja a fényképfölvételek ki­dolgozására szolgáló munkaasztalt is, kis terjedelménél fogva hordozható. A mellékelt rajz a találmány egy foga­natosítási alakját tünteti föl, és pedig az 1. ábra nézetben, félig nyitott állapot­ban, a . 2. ábra pedig a teljesen nyitott készü­lék belsejét tünteti föl. A készülék áll két pontosan összeillő (a) és (b) keretből, melyeket a pere­mükre erősített fényátbatlan (g) posztó ha<rmónikaszerüen köt össze, olyképen, hogy az (a) és (b) keret egymástól kellő távolságra hozva, a (g) posztó kifeszül és a sötétkamrának két oldalsó, fölső és fenékfalát képezi (2. ábra). Az (a) keret elől a kamra mellső falát képező (c) födőlappal van lezárva, amely utóbbinak 10150" fele (h) sarnirok körül lecsappantható. A (c) jfödölap csukott állapotban az (a) keret fölső részében elrendezett (k, i, j) ablakokat takarja el. Ezen ablakok elrendezése a következő: A (k) vakablak eltávolítható, mikor is az egy foglalatban készült (i, j) ablakok az erre szolgáló hornyokban jobbra­balra csúsztathatók, aszerint, amint a vörösüveggel ellátott (i) vagy pedig a homályos, esetleg sárga üveggel bíró (j) ablakot akarjuk használni. Rendes álla­potban a homályos (j) ablak az (1) ka­zetta alatt foglal helyet úgy, hogy csak az (i) vörösablakon át juthat fény a ké­szülékbe. A (b) keretbe egy sárnirokon mozgatható (e) keret van illesztve, amelyre a három (kettő az (m) kézelők és egy az (n) álarc számára szolgáló) (o) kivágással ellátott, ugyancsak fény­áthatlan (f) posztó vagy más efféle van kifeszítve, amely a kamra hátsó falát al­kotja. A >(b) keret el van még látva a sárnirokon mozgó (d) födéllel. A kamra belsejében az (a) keret alsó felére egy sarnirok körül fölcsappant­ható (q) munkaasztal, továbbá a (g) posztófal kifeszítésére szolgáló, két oldalt elrendezett (s) sarnirok körül forgatható (r) támasztólécek foglalnak helyet, amely utóbbiak előnyösen (x) alakban vannak kiképezve. A (q) munkaasztalt fölcsappantott helyzetében a két szélén alkalmazott (p) csapok útján tartjuk még, olyképen,

Next

/
Thumbnails
Contents