72922. lajstromszámú szabadalom • Láncsöves kazán a lángcsőben a lánhíd mögött elrendezett vícsőnyalábbal

Megjelent 1918. évi november lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72922. szám. V/e/a. OSZTÁLY. Lángcsöves kazán a lángcsőben a lánghíd mögött elrendezett vízcsőnyalábbal. KÖRNEB FRIGYES MÉRNÖK GELSENKIRCHENBEN. A bejelentés napja 1917 május hó 15-ike. Elsőbbsége 1914 május hó 16-ika. Már sokszor ajánlották, hogy a láng­csöves kazánok lángcsövein átáramló fűtőgázok jobb kihasználása, a kazánban való vízkeringés elérése céljából, ami által az elpárologtatós növeltetnék, hogy a lángcsőben a lánghíd mögött vízcső­nyalábot kellene alkalmazni, mely a kazánvíz alsó, aránylag hideg részét annak fölső, meleg részével összekötné, amennyiben a víz a kazán hátsó végéből a vízcsőnyalábon át, szemben a fűtö­gázokkal előre és ismét hátra vezettetik. Ezen ajánlott elrendezés, mely az elél­hető nagy szénmegtakarításnál fogva, különösen a mostani viszonyok között a gyakorlatban nagy jelentőséggel bír, azonban valószínűleg csak célszerű kivi­tel hiányában nem talált követésre. Ha a meglevő lángcsöves kazánoknál akarjuk a vízcsőnyalábot alkalmazni, akkor a legnagyobb fontossággal bír, hogy a beszerelése a legrövidebb idő alatt eszközöltessék, hogy az üzem csak rövid ideig maradjon megszakítva. Ugyanezen okból kell, hogy a vízcső­nyaláb javításai is a legrövidebb idő alatt legyenek eszközölhetők. Az eddig aján­lott elrendezések nem voltak erre tekin­tettel, ígv pl. a lánghíd talpát vizkamará­nak képezték ki és ebbe torkoltatták a vízcsőnyaláb mellső végeit. A beszerelés és javítások szempontjából tehát szüksé­ges, hogy a lánghídon dolgozzunk, illetve azon változtassunk, amely célból az egész tüzelő berendezést ki kell szedni, ami sok időt vesz igénybe. A mellső csövégeknek a lánghíd alatt való ágyazása azonban még egyéb hátrányokkal is jár. A csö­veknek ugyanis a csőnyaláb és a rostély ellentétes irányú hőkitágulásaira kell te­kintettel lenniök. Ez azonban, miután a lánghídnál a legforróbb Övben vannak, gyakorlatilag keresztül nem vihető. Töm­szelencék alkalmazása itt ki van zárva. Ha a csövek és a vízkamra között való kapcsolatot mozgékonynak tesszük, úgy hogy a csövek a vízkamrába befelé nyúl­nak, tartós vízmentes összeköttetésit nem lehet elérni, úgy hogy gyakran válnak javítások szükségesekké, melyek azon­ban a csöveknek a lánghíd alatt való ágyazása miatt sok időt igényelnek. Ezen elrendezés további hátránya abban áll, hogy a csövégek a lánghídon átszálló hamu által gyorsan beszennyeztetnek és ennélfogva ezek tisztítása miatt az üzem gyakori megszakítása válik szükségessé. Mindezen hátránvok a találmánv értei-

Next

/
Thumbnails
Contents