72918. lajstromszámú szabadalom • Riasztókészülék enuresis nocturnában szenvedők részére

Megjelent 1918. évi november lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72918. szám. VIIM- OSZTÁLY. .Riasztó készülék enuresis nocturnában szenvedők részére. FBANZEN TIVADAR SZERELŐ DÜSSELDORFBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 27-ike. Elsőbbsége 1915 december hó 24-ike. Jelen találmány tárgya riasztó ké­sizülék ágybavizelők számóra. A készü­lék egy foganatosítási példája a mellékelt rajzban van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a készülék távlati nézetben, részleges metszettel, a 2. és 3. ábrán pedig a készülék részei nézetben és metszetben, a 4. ábrán a riasztó készülékhez való folyadékkontaktus hosszmetszetben van ábrázolva. A készülék a (4) szekrénykében, mely az (1) fedővel van elzárva, talál helyet. Az (1) fedőben a (3) elektromos csengő és a (2) tokban a (4) relé, valamint a szük­séges (5, 6) telepek vannak elrendezve, A (6) telep egyik sarka a (4) relé teker­cselésének egyik végével, másik sarka a (2) tok (7) dugós kontaktusával áll kap­csolatban, mely mellett egy további (8) dugós kontaktus van elrendezve, melv a (4) relé tekercselésének másik végéhez csatlakozik. Az (5) teleptől egy vezeték a reléhorgonyhoz visz, egy másik a (3) csengőhöz, amelytől ismét egy vezeték a reléhorony (4) ütközőjéhez visz. A (2) tok fölső részében szabad (9) tér van alkalmazva, mely a (10) kontaktustest, a hozzá szükséges (11) megerősítő őv és a (12) vezetősiodronyok fölvételére szolgál (2. ábra). A (12) vezető sodronyok vé­gein (13, 14) dugópárok vannak elren­dezve, melyek közül a (13) pár a (2) szekrény (7, 8) kontaktusaihoz illik, a másik (14) pár pedig a (10) kóintaiktusitest­heiz erősíthető, mely a következő módon van kiképezve: A tányéralalkú (15) fém­csészén; attól alkalmas távoliságban van elrendezve a (16) fémgyűrű, mely a nem vezető (17) gyűrűn van megerősítve. A (16) gyűrűnek (18) füle van, mely a szi­getelő (19) lemez közbeiktatásával a (15) csésze egy nyílásán van átvezetve (3. ábra). A (15) csésze külső fölületén (20) fül, valamint (21) kampó van alkalmazva (1. ábra). A leírt készülék használata céljából a (10, 11, 12) részeket kiszedjük a (2) tok­ból, mely célszerűen (22) fiilek útján az ágy közelében van fölfüggesztve. A (10) koritaktusdanabot a (21) kampóira füg­gesztett (11) megerősítő szalagok segítsé­géivel a teisten megerősítjük, úgy hogy a (17) gyűrű a test felé van fordítva. Erre a (12) vezető sodronyok útján a kapcso­latot a (3, 4) riasztó készülékkel előállít­juk, amennyiben a (13) dugópárt a (2) szekrény (7, 8) kontaktusaiba és a (14)

Next

/
Thumbnails
Contents