72917. lajstromszámú szabadalom • Szíjátvevő

Megjelent 1918. évi november lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72917. szám. V/e/l. OSZTÁLY Szíj átvető. FORTUNA-WERKE SPEZÍALMASCHINENFABRIK G. M. B. H. CÉG STÜTTGART-CANNSTADTBAN. A bejelentés napja 1917 február hó 23-ika. Elsőbbsége 1916 julius hó 3-ika. A találmány tárgya szíjátvetö, mely egyaránt alkalmas szíjnak a fölékelt szíjkor'ongról a laza szíj korongra való átvetésére vagy valamely lépcsős korong­mű szíjának egyik lépcsőről a másikra való átvetésére. A találmány tárgya azáltal különbözik az isimert szíjátvetőktől, hogy nem a szíjvezetö villát hordozó rúd to­latik el, hanem a villa a mozdíthatatlan rúdon, mely cső gyanánt van kiképezve és belsejében a villáik mozgatásához szükséges részeket fogadja be. Ennek az az előnye, hogy ugyanazon tengelyen több átvető rendezhető el, ami az átvet őknek 'bonyolódott előtétekbe való beépítését jelentékenyen megköny­nyíth Ezenkívül a villák mozgatására szolgáló részek jól megvédve fekszenek és esetleg lehulló szíjak által el nem ron­csolhatok. A mellékelt rajzon a szíj átvezető egy foganatosítási példája van föltüntetve és pedig az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán keresztmetszetben az (1. ábra) (A—B) vonala szerint. Az 1. ábra oly elrendezést mutat, mely­nél (a jobb oldalon) munkaszíj számára való átvető és (a bal oldalon) lépcsős korong szíjához való átvető ugyanazon vezetékrúdon egyesítve vannak. Előbb a munikaíszíj számára való át­vető leírása következik: Az (a) vezetékcső (b)-nél és (bl)-nél szilárdan van ágyazva és a (c) karman­tyút a (d) szíj vezető villával együtt eltol­ható an hordja. Alulról az (e) vezeték­darab van becsavarva, mely a cső hiaisíté­kán át a cső belsejébe hatol ós itt az (f) csapot hordja. A vezetékdairiab arra való, hogv egyrészt a (c) karmantyúnak az (a) csövön való forgását megakadályozza, másrészt a (g) heveder hatópontját ké­pezze. A (g) heveder három (h, i, I?) görgőn oly módon van vezetve, hogy az (1) és (m) fogantyúk húzása által a (c) karmantyú a (d) villával együtt az (a) csövön ide-oda húzható. A (c) karmantyú mozgását az (n) ós (o) gyűrűk hatá­rolják. Hasonló szerkezetű a lépcsős kortag szíjához való átvető, de a helytálló (dl) szíjvezető villán kívül még második (p) vezető villával! van ellátva a másik szíjág számára. Ezen vezető villa a (cl) kar­mantyúval, mely a (dl) villát és az (el)

Next

/
Thumbnails
Contents