72917. lajstromszámú szabadalom • Szíjátvevő

— 2 — vezetékdarabot hordja, nem mereven van összekötve, hanem agyát a karman­tyú csak annyira fogja körül, hogy a ve­zető villa agya a karmantyú hosszirányú mozgását követni kénytelen, de az (a) ve­zetékcső körül szabadon lenghet. A (p) emelő (q) feszítőt görgőt hord, melyet az (s) aggyal szintén a (t) emelő által összekötött (r) súly a szíjhoz szorít. Ez­által a szíj állandóan kifeszítve marad, úgy hogy az átvetés jelentékenyen meg van könnyítve. A (cl) karmantyú hossz­irányú elmoizgatása ugyanúgy, mint a hajíóslzíj átvető] énéi az (11) és (nl) fo­gantyúk segélyével a (gl) heveder által történik, mely a (hl, il) görgőkön van vezetve; a mozgást szintén (nl) és (ol) gyűrűk határolják. SZABADALMI IGÉNY. Szíjátvető, melynek szíjvezeitő villája he­vederek, kötelek vagy effélék által állíttatik el, azáltal jellemezve, hogy a villa egészen vagy részben hasított csövön tolatik el, melynek belsejében a húzó elemek és az ezeknek vezeté­sére való görgők vannak elhelyezve. (1 rajzlap melléklettel.) j PAUA8 RÉ6ZVÉNVTAR6A&AG NYOWOAJ*

Next

/
Thumbnails
Contents