72913. lajstromszámú szabadalom • Kályha

Megjelent 1918. évi november lió 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI l|||g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72913. szám H/h. OSZTÁLY Kályha. BENCZEK FERENC KÁLYHÁS TESCHENBEN (AUSZTRIA). A bejelentés napja 1917 március hó 21-ike. Jelen találmány tárgya kályha, mely­nek rostélya alatt „U" alakú, nyitott ol­dalával a kályha elül levő fala felé fordí­tott, különben zárt üreges test van, amely üreges test egymás felé néző falain gőz­kiömlő nyílásokkal van ellátva és amely­nek belső tere egy máskülönben zárt víz­tartállyal van összeköttetésben, esetleg maga a belső tér van víztartályként ki­képezve és oly módon elrendezve, hogy az égéstermékek, mielőtt a födött tűztér­ből a füstcsatornába, jutnának, az üreges test illetőleg a víztartály külső falait me­legítik föl s az abban levő vízből gőzt fej­lesztenek, amely gőz az üreges test előbb említett nyílásain kiömölve a rostélyon keresztül felszáll és az égést elősegíti. Mellékelt rajz a talalmanyegy példa­képi alakját mutatja be és pedig az 1. és 2. ábrák a kályha alsó részének két, egymásra merőleges függélyes met­szetét tüntetik föl. Az (a) kályhatalapzatba, célszerűen vasból készített, minden oldalról zárt (b) víztartály van elhelyezve, melynek (c) födőlapja elzárható (d) töltőnyilással van ellátva és amely kiálló (e) karimájával a kályhatalapzat belső peremére támaszko­dik. A (c) tartályfödélen üreges test van elhelyezve, mely úgy van kiképezve, hosy alaprajzban egy, a kályha elülső (1) fala felé eső részén nyitott oldalú négyszöget alkot, amelynek két párhuzamos (f) szára lefelé fordított „U" keresztmetszetű, az1 ezekre merőleges harmadik (fl) oldalnak pedig csak két, egymásra merőleges fala van. Ez a test a (c) födéllel és a kályha hátsó (a2) falával zárt teret képez, mivel a hátsó, két oldal fölé nyitott rész víz­szintes fala a hátsó (a2) kályhafal kiugró (g) permére fekszik. Az (f, fl) üreges test mindegyik része egy-egy, a víztartály (c) födelére fúrt (h) lyuksor fölött foglal helyet, amely lyu­kakon át a víztartály az üreges test belső terével összeköttetésben van. A (f, f, fl) üreges test részeken szintén van egy-egy vízszintes irányú (i) lyuksor. A (k) rosr tély az (f, f, fl) üreges test részeiken nyugszik és az (m) tűztérbe van elren­dezve, mely fölül egy vízszintes (n) fal áltál, egyik oldalán pedig az (o) füstcsa­torna függőleges fala által van elzárva. A tüzelés folytán keletkező égéstermé­kek kénytelenek útjukban az üreges test (f, f, fl) részét és a (b) víztartályt föl-

Next

/
Thumbnails
Contents