72913. lajstromszámú szabadalom • Kályha

— 2 — t melegíteni, miál'tal az utóbbiban levő vízből gőz fejlődik. A gőzfödél (h) nyí­lásain át az üreges test belsejébe jut és az (i) nyílásokon át a rostély alá kerül, majd a rostély lemezei között fölszáll s az izzó szénnel vízgőzt képezve az égést elősegíti. Az üreges test (f, f, fl) részei egy da­rabot képezhetnek, vagy pedig külön is előállíthatók úgy, hogy csak utólag sze­reltetnek össze. A (b) víztartálynak és az (f, f, fl) üre­ges testeknek ilyenféle összekötése, amelynek célja egy gőz áramlás létesí­tése, ezen gőzáramnak a tűzön való át­vezetése ép úgy használható szobakály­háknál, mint konyhatűzhelyeknél és más hasonlóknál is. . SZABADALMI IGÉNY. Kályha, azáltal jellemezve, hogy a (k) rostély alatt egy, alaprajzban a kály­ha mellső (a) fala fölé nyitott oldalú négyszögként kiképezett, minden ol­dalról zárt ,(f, f, fl) üreges test, mely­nek egymásfelé fordított falain (i) gőzkiömlő nyílások vannak és amely­nek belseje egy minden oldalról zárt (b) víztartállyal közlekedik, olykép van elhelyezve, hogy az égéstermé­kek, mielőtt a födött (m) tűztérből a csatlakozó függőleges (o) füstcsator­nába jutnának, az (f; f, fl) üreges tes­tek, illetőleg a (b) víztartály külső falait átmelegítik, a víztartályban gőzt fejlesztenek, amely az üreges test említet (i) nyílásain kilépve föl­száll a rostélyon át és az égést elő­segíti. (1 rajzlap melléklettel.) PAUA8 «R2V6l« • • AM(t*A*> M-.CMKMJ* liUOArtflf P*

Next

/
Thumbnails
Contents