72911. lajstromszámú szabadalom • Fonalváltóberendezés himzőgépeken

Megjelent 11)18. évi november lió 7-én. MAGY. IÜR SZABADALMI jGra HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72911. szám. Ig. OSZTÁLY. Fonálváltóberendezés himzőgépeken. ÖZV. SCHAADE KLÁRA, ELÓBB TRÁNKER, SZÜL. PROEHL MAGÁNZÓ WAWITZBAN. A 71623. sz szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napj: 1916 szeptember hó 16-ika és elsőbbsége 1914 julius hó 18-ika. A törzsszabadalomban fonálváltó be­rendezés van védelem alá helyezve, mely­nél az összes tűk egyetlen egy pillanat­ban kifüzetnek és egy másik fonállal új­ból befüzétnek. A törzsszabadalomban és a pótszabadalomban védett új berende-Zósabban különbözik az isméit fonálváltó berendezésektől, hogy minden ismétlés részére csak egy tű van egy befűző ho­roggal és minden tíí részére több fonál­vezető és több fonálszorító van jelen, mi mellet1 : a fonálvezetők és fonálszorítók önműködően vagy félig önműködően váltakozva lépnek működésbe. Míg a törzsszabadalomban példaképen oly be­rendezés van ismertetve, melynél a tűk fogai függélyes helyzetűek, a hajócskák tehát vízszintes pályán futnak ide-oda, addig a jelen kiviteli példát egy víz­szintes tüfokkal bíró berendezés képezi, melynél a hajócskók függélyes vagy lej­tős pályán futnak. A befűző berendezés kialakítására természetesen a tüfokának iránya alapvető befolyással bír. Mind­amellett, hogy ezen két példaképen vett berendezés külsőleg egymástól igen el­térő, mégis mindkettő ugyanazon fent­említett találmányi alapgondolaton épül. A mellékelt rajzon az 1. ábra az ősszel rendezést mutatja füg­gélyes metszetben, balról nézve. A 2. ábra nagyobb léptekben az 1. ábra egy részét szemléltetik. A 3. ábra a 2.ábrát kiegészítő föMlnézet és hátulnézet, vagyis a berendezés nézete a hímzés x—x síkjától szemléltetve. A 4. ábra a, 2. ábrát kiegészítő alapvetü­le'i, az 5. ábra a 2. ábra egyik részben födött részét mutatja és a 6. ábra az 1. ábrától egy részletrajz. Az 1. ábránál elsősorban az a lénye­ges, hogy az I—VI. jelzéssel ellátott fona­lak közvetlenül a himzés x—x fölülete előtt milyen irányítást nyernek. Ezen fonalak a (9) karokon elrendezett és mint a törzsszsbadalomban ismertetve lett, a (16) tengely által Váltakozva len­gőmozgásba hozható (11) fülecsekből in­dúlnak ki. Minden egyes fonál közös füg­gélyes (41) rúdon kiképezett (40) lyukon lesz átvezetve. Egy másik függélyes (42) rúd (43) szorítókat tart, melyek a 3. ábrán vannak föltüntetve. A (42) rúd szorítói az egyes fonálvégeiket addig

Next

/
Thumbnails
Contents