72903. lajstromszámú szabadalom • Javítás oxigénnek levegőből való előállítására szolgáló készülékeken

Megjeient 11M8. evi október hó 29-éu. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72903. szám. IV/h/l. OSZTÁLY­Javítás oxygénnek levegőből való előállítására szolgáló készülékeken. FILIPPO HENDRIK VEGYÉSZ. SCHOONENBERG PANCRAS MÉRNÖK ÉS NAAMLOOZE VENNQOTSCHAP PHILIPS'METAAL­GLOEILAMPENFABRIK CÉG EINDHOVENBEN. A beielentés napja 1916 január hó 20-ika. Elsőbbsége 1915 október hó 16-ika. Az ismert készülékeknél, amelyek a lég­köri levegő csepp folyósításai és egyetlen kolonnában való rektifikálásával oxigén­nak előállítására szolgálnak, azon nehéz­ség merül föl, hogy az oxigént legfeljebb 95—97% tisztaságig állíthatjuk elő a ho­zadék túlságos csökkentése nélkül. Ezen nehézség oka az oxigént a rekti­fikáló kolonna alsó részében szennyező gázok tuljdomságában rejlik. Kísérletek azt mutatták, hogy ezen tisztátlanságok csekély mennyiségű nitrogén mellett na­gyobb mennyiségű argont tartalmaznak. Az argon ugyanis az oxigén és) a nitrogén forráspontja között és pedig igen közel az oxigén forráspontjához for, úgy hogy az argont nem lehet fölül a nitrogénnel együtt a rektifikáló kolonnából elvezetni anélkül, hogy egyidejűleg az oxigén nagv része is el ne távozzék a nitrogénnel együtt, amivel a hozadékot lényegesen csökkentjük. Ha a készülék hatásfokát lehetőleg fo­kozzuk, úgy a készülék fölső végén 3e hetőleg kevés oxigént tartalmazó nitro­gént vezetünk el, akkor a levegőben fog­lalt argonnak majdnem teljes mennyi <sége visszamarad a csöppfolyós oxigén­ben. Mivel a lejvegö majdnem V° argont tartalmaz, a csöppfolyós oxigén argontar­talma kb. 4%-ig emelkedhetnék. A találmány szerint lehetővé tesszük, Ieshetölieg tiszta oxigénnek előállítását a készülék hatásifokának magas értéke mellett. Ezen célt rektifikáló kolonnának slajá­tos szerkezetével érjük el, mely lehetővé teszi az argonnak az oxigénből való eltá- t volítását nagy oxigénmennyiségek elvesz­tése nélkül. A kolonna javítása abban áll, hogy a levegő rektifikálására sízolgáló rektifikáló kolonna a belsejébe egy máso­dik rektifikáló kolonna van beépítve, mely azon helyen kezdődik, ahol az oxi­gén tisztátlansága lényegileg argonból áll és amely -fölül le van zárva. Ezien kolon­nában az argont tartalmazó gázkeverék fölszállhat és mivel ezen kolonna fölfelé mindinkább hidegebbé váló gáz- és fo­lyadékrétegekkel van körülvéve, a belső kolonnában a gázkeverék másodszori rektifikálásnak van alávetve.

Next

/
Thumbnails
Contents