72899. lajstromszámú szabadalom • Fürdőkálya vízosztóval

Megjelent 1918. évi október hó 2 9-é n. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI gSffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72899. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Fürdőkályha vízosztóval. ULRICH B. J. CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 november hó 24-ike. Az eddig ismeretes, vízvezetékekhez kapcsolt fürdőkályháknál a vízosztást csaptelepek végzik, amiknek az a hátrá­nyuk van, hogy különleges alakú szerel­vénydarabokat, ezekhez pedig tekintélyes súlyú fémet igényelnek. Jelen találmány­nak az a célja, hogy ezen hátrányt meg­szamtesse és olyan megoldást nyújtson, melynél a legközönségesebb szerelvény­darabok is fölhasználhatók, mimellett a, fémszükséglet minimumra csökken. A találmány lényegében abban áll, hogy a vízosztás céljára olyan kereszt­darab, illetve sokágú alakdarab szolgál, amelynek testét egy beépített választófal kétjáratuvá osztja és ezen járatok egyike a tápvezetéket a kazán aljába, másika pedig a kazán fölső részéből kiinduló kiömlővezetéket a kifolyóba lorkoltatja. Az idetartozó vázlatos rajzok a talál­mány tárgyának kiviteli példáit tünte­tik föl. 1. ábra egy keresztdarab keresztmet­szete. 2. ábra a teljes fürdőkályha kisebb lép­tékű elülnézete. 3. ábra egy ötágú alakdarab alaprajza. Az 1. ábra szerint az (1) keresztdarab­nak négy ága van és a (2) választófal úgy osztja ketté a keresztdarab testét, hogy a (3, 4) ág képezze az egyik, az (5, 6) nyilak irányába mutató, a (7, 8) ág pedig a másik, a (9, 10) nyilak irá­nyába mutató járatot. Az (1) keresztdarab szerelésének mód­ját a 2: ábra tünteti föl. A fürdőkályha (11) kazánjának aljához csatlakozik a (4) ág, a kazán tetejéről kiinduló (12) ki­ömlővezeték pedig a (7) ágba torkol. A (3) ághoz érkezik a (13) tápvezeték, míg a (8) ág a (14) kifolyócsőben végződik. A kazán tetején a szokásos módon (15) légtelenítő van. A fürdőkályha működése nagyon egy­szerű. Csupán a legközönségesebb víz­vezetéki csapra van szükségünk, hogy a (13) vezetéket nyithassuk és zárhassuk. A vezetékből érkező hideg víz a kazán aljába jut, míg ugyanekkor a meleg víz a (11, 12, 7, 8, 14) úton kiömlik. Az em­lített közönséges csap tehát melegvízcsap gyanánt szerepel, míg a hidegvízcsap egy második, közönséges kifolyócsap lehet. Azt is megtehetjük jelen találmány szerint, hogy az (1) keresztdarab (7, 8) járatának még egy ötödik (16) oldalágat

Next

/
Thumbnails
Contents