72899. lajstromszámú szabadalom • Fürdőkálya vízosztóval

adunk (3. ábra), amelyhez a friss víz vezetékét ágaztatjuk 1c. Ezen vezeték­íágbán ismét csupán a legközönségesebb átmenőcsapra van szükségünk, miáltal az imént említett külön kifolyócsap fö­löslegessé válik. Ha ugyanis ezen máso­dik átmenőcsapot nyitjuk, a friss víz nem száll föl a (12) vezetékben, hanem köz­vetlenül a (14) kifolyón át ömlik ki, amerre nem talál ellenállásra. Ez a má­sodik csap tehát a hidegvízcsap gyanánt szerepel. Így a legegyszerűbb módon van hideg-meleg csapunk, amelyek mind­egyikéből egy közös kifolyón át ömlik ki a víz, akár külön-külön nyitjuk a csapo­kat, akár pedig egyszerre és keverjük a kétféle vizet. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fürdőkályha vízosztóval, jellemezve azáltal, hogy a vízosztás céljára egy olyan keresztdarab, illetve sokágú alakdarab szolgál, amelynek testét egy beépített választófal két járatúvá osztja és ezen járatok egyike a táp­vezetéket a kazán aljába, másika pe­dig a kazán fölső részéből kiinduló kiömlővezetéket a kifolyóba torkol­tatja. 2. Az 1. igénypontban védett fürdőkályha egy kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a keresztdarabnak, illetve sok­ágú alakdarabnak egy olyan oldalága is van, amelynek útján a tápvezeték a kiömlőjáratba van leágaztatva. (1 rajzlap melléklettel.) pallafa részvenytar8asáí- nvowoáj* quoap66tbh

Next

/
Thumbnails
Contents