72894. lajstromszámú szabadalom • Betonfödém és eljárás annak előállítására

Megrie'eiit 1918. évi október hó 29-en. MAGY. KIR SZABADALMI j|||f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72894. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Betonfödém és eljárás előállítására. PEIERBERGER ALAJOS ÉPÍTÉSZ BESZTERCZEBÁNYÁN. A bejelentés napja 1917 november hó 26 ika A találmány tárgya vasbetonfödém, és eljárás előállítására, amelynek célja jutányos építoanjyagok fölhasználásával és kevés munikaerővel az ily födémlek előálítását lehetőség szerinit egyszerüsbí­teni és gyorsítani, amennyiben fölösle­gessé teszi az eddig használatos héjazó­deszkázatot, aminek előállítása eddigelé meglehetősein hosszadalmas volt és sok faanyagpazarlásisal járt; feleslegessé teszi továbbá a betortest alá eddig alkalma­zott vasanenyezetekeft, sőt még a menye­zet bevakolását is, minthogy a találmány szerint eljárva, teljesen kész menyezettel biró födémet kapunk, amely azonnal má­zolható vagy kárpitozható. A találmány szerint a szokásos kereszt­szelvénnyeli biró, pl. bordás vasbeton­födém előállításához szükséges héjazást lehetőleg könnyű fajsúlyú ós üreges mű­kőidomtestekből állítjuk elő, amelyek­megfelelő alátámasztó állványzaton össze­illesztve, egyrósizt csömöszölő forma gya­nánt szolgálnak, másrészt pedig a fö­démnek állandó tartozékát képezvén, annak alsó sík, vagy tetszőleges más mó­don (relief- vagy stukkszerűen) kiképe­zett fölületét alkotják. Az idomkövek anyagául, minthogy azok erőt nem vesznek föl, lehetőleg jutá­nyos), könnyű fajsúlyú és bárhol besze­rezhető nyersanyagot választunk, pl. gipsz- és kőszénsalak keverékét; esetleg nagyobb sziláirnsiág elérésére magnezium­oxydot vagy chlórmagnéziumot is| adha­tunk hozzá. A kőszénsalak esetleg helyet­tesíthető horzsakővel, vagy efféle könnyű és olcsó töltőanyaggal, ezenkívül fontos csák az, hogy jól önthető és gyorsan meg­merevedő legyen a keverék. A csatolt rajz 1. ábrája egy a találmány szerint kikép­zett idomkövet tüntet föl távlati képben, míg a 2. ábrán az idomkövek elhelyezése és a födém előállítása látható. Az idomkő (1) alaplapja a feltüntetett kivitelnél teljesen sík fölületü. Egyéb­ként az idomkő úgy van kiképezve ós mé­retezve, hogy a létesítendő bordás beton­födém keresztszelvényének megfeleljen, azaz hogy a két borda közötti űrt teljesen kitöltse. Célszerűen az idomkő oldalfalait (2) hornyolással látjuk el, hogy szilárd kapcsolatot létesítsünk az egyes kövek és a betontest között. Az idomköveket az­után a (2. ábrán látható módon meg­felelő állványzaton egymásmellé fektet-

Next

/
Thumbnails
Contents