72890. lajstromszámú szabadalom • Fémcérna és eljárás annak előállítására

Megjelent 1918. évi október ü ó 29-én. MAGY. gggj KIR. SZABADALMI gm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72890. szám XVI/d. OSZTÁLY. Fémcérna és eljárás előállítására. HEVESI GYULA OKL. VEGYÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 november hó 2-ika. Jelen találmány tárgya főiképpen tex­tiltermékek varrásához való újfajta cértia, valamint az annak Vasiból, acélból, vagy máis fémből való előállítására szol­gáló eljárás. A találmány lényege abban íáll, hogy az illető félmek vékony — cél­szerűen 0.25 mm-nél kisebb átmérőjű — huzaljait cértnázzuk és egyszersmind lái­gyítjuk, amíg a huzalok lágysága a sod­rással egyetemben annyira csökkenti azok eredeti férni rugalmasságát, hogy az egész a szokásos földolgozások sízem pontjából úgyszólván képlékennyé válik. Ezen el­járással fémcérnát nyerünk, amiely pó­tolja a textilcérnát, anélküli hogy az új cérnát is rostokból kellene többszörös sodrással előállítainiunk. A mondott célra meglepően alkalmasnak bizonyultak az olyan vasfajták, amelyeknldk szént art al­ma 0.5 % -nái kevesebb. Az eddig ismeretes fémhuzalok és sod­ronyok nem cérnák és anyagi, valamint szerkezeti rugalmasságuknál fogva eddig egyáltalán nem is gondoltak arra, hogy azokkal a textilcérnát pótolni, vagy akár­csak ez utóbbinak jó tulajdonságait meg­közelíteni lehetne. E szempontból a fém­huzaloknak és sodronyoknak az a főhát­rányuk van, hogy legombolyítva kuszá­lódnak és görcsölődnek, az öltésekhez szükséged deformációt nem veszik föl, összehajlítva pedig merevekké válnak és törnek, továbbá hogy adhéziójuk csekély. Ezzel szetoben az új cérna föl-ie gombo­lyítható és kiegyenesíthető, anélkül, hogy akár az ilyen, akár pedig bármely máis alakváltozásnak eülenállana, almely a szor kás)os földolgozásokkal jár együtt. Akár kicsiny, akár niagy öltésekhez szorosain igazodik ós az egybevarrott anyagokhoz hozzátapadva miarád. Az új oérnla ezen­kívül nyom nélkül kifejthető és újra ia használható, strukturája pedig a szoká­sos igénybevétele alatt nem indul bom­lásinak. i A fémhuzalok fölületét az eljárás báir­me|ly szakában homályosíthatjuk, vagy értesíthetjük,, miáltal az új cérna adhe­ziója növekszik. A bevonóréteg lehet a fémszál anyagának oxidja, Vagy valamely más fém ós esetleg ez utóbbinak oxidja, általában valamely oxid, nitrid, stb. be­vonat. A homályosító, illeitve érdesítö réteg egyúttal rozsdavédő, sizínező, stb. bevonat is lehet. PéldJai gyanánt szolgál­jon, hogy vashuzalt cinkkel vonunk be, amely utóbbinak oxidja a levegőn gyorsan képződik és nemcsak hasznos súrlódó fö-

Next

/
Thumbnails
Contents