72890. lajstromszámú szabadalom • Fémcérna és eljárás annak előállítására

— a — lüktet ad, hanem egyúttal meggátolja a röz'sdásodást. Jelen találmány sízeirint azt is megtehet­jük, hogy a fémhuzalokat valamely fonal­lal, mint gyapjú-, pamut-, len-, selyem­papír-, sít), fonallal cérnázzuk össze, mi­által a cérna különösen impregnáló anya­gok fölvételére válik alkalmassá és ad'he­ziója ezen a réven is növekszik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Főképpen textiltermékek varrásához való cérna, jellemezve azáltal, hogy an­nak szálát vas, acél, vagy más fém huzalja képezi. 2. Eljárás az 1. igénypontban védett, fő­képpen textiltermékek varrásához való cérna előállítására vasból, acél­ból, vagy más fémből, jellemezve azál­tal, hogy az illető férnek vékony — célszerűen 0.25 mmnél kisebb át­mérőjű — huzaljait cérnázzuk és egy­' szersmind lágyítjuk, amiig a huzalok lágysága a sodrással egyetemben any­nyira csökkenti azok eredeti fémi rugalmasságát, hogy az egész a szoká­sos földolgozások szempontjából úgy­szólván képlékennyé válik. 3. A 2. igénypontban védett eljárás egy fogamatositási módja, jellemezve azál­tal, hogy az illető huzalok fölületét homályosítjuk, illetve érdesítjük. 4. A 2., valamint a 3. igénypontban védett eljárás egy-egy foganatositási módja, jellemezve azáltal, hogy a fémhuzalo­klat Valamlejly fonallal, minit gyapjú-, pamut-, len-, selyem-, papír, stb. fonal­lal cérnázzuk össze. mwjm nymoája luhwm

Next

/
Thumbnails
Contents