72875. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék folyékony fémnek vagy hasonlónak robbanásszerű nyomás alatt mintákba való öntésére

Megjelent 1918. évi október hó 14 -én . MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72875, szám. XVI/g. OSZTÁLY­Eljárás és készülék folyékony fémnek vagy hasonlónak robbanásszerű nyomás alatt mintákba való öntésére. PRAZISIONSGUSSWERKE SYSTEM SCHMIDT-REICHHARDT G. M.B.H. CÉG M/M FRANKFURTBAN, MINT DR STRAÜS ELIAS MÜNCHENI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 24-ifee. Elsőbbsége 1916 julius hó 15-ike. Már ismeretes folyékony fémet robba­násszerű nyomás alatt mintákba önteni. Ezen eljárásnál igen gyorsan magasra szökő nyomást állítanak elő, mely azután ismét lecsökken. A mintába szállítandó fém tehát pillanatnyi gyorsítást kap ugyan, azonban elegendő magas állandó nyomás nincs jelen. Ez az állandó nyo­más, melyek egyáltalán nem kell oly ma­gasnak lennie, mint a kezdeti robbanó­nyomásnak, azonban igen előnyös, hogy az előzőleg a robbanó nyomás által gyorsított fém utólagos erővel szétporlasz­tás nélkül teljes mennyiségben a mintába legyen hozható. A fém ezáltal jobban tartatik össze és a pórusképződés, mely csak lökésszerűen működő nyomásnál a szétporlasztás következtében könnyen bejkövetkezik, ki van küszöbölve vagy legalább is gyakorlatilag véve lényegte­len csekély mértékre van csökkentve. A jelen találmány szierint már most ezt az ismert eljárást lényegesen azáltal javítjuk meg, hogy a robbanó nyomáson kívül a folyékony fémre egy krlb. egyen­letes gáznyomást fejtünk ki. Ez a gáz­nyomás a robbanás előtt, alatt vagy után juthat érvényre. Az eljárásit pld. akként vihetjük ke­resztül, hogy az öntőkészülékhez egy el­zárókészülék pld. csap közbeiktatása mellett sűrített gázzal pld. szénsavval telt palackot pakesolunk. A csapot már most kellő időszakokban megnyitjuk és isimét elzárjuk. A csap vezérlését célszerűen az öntőkészülék egy mozgó alkatrésza esz­közli, pld. akként, hogy a csapot a rob­banásnál nyitja és bizonyos idő eltelte után ismét záírja. > SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás folyékony fémnek vagy hason­lónak robbanásszerű nyomás alatt mintákba való öntésére azzal jelle­mezve, hogy a folyékony fémre a rob­banó nyomáson kívül még gáznyomást fejtünk ki. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kivi­teli alakja azzal jellemezve, hogy a gáznyomást a robbanó nyomás előtt, alatt, vagy után juttatjuk érvényre.

Next

/
Thumbnails
Contents