72875. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék folyékony fémnek vagy hasonlónak robbanásszerű nyomás alatt mintákba való öntésére

3. Az 1. és 2. igénypont szerinti eljárás kiviteli aliaikja azzal jellemezve, Tiogy a robbanónyomást a gáznyomás-sza­kaszok között kapcsoljuk be. 4. Készülék az 1. egész 3. igénypont sze­rinti eljárás keresztülvitelére jelle­mezve egy elzárószerv közbeiktatásá­val az öntőkészülékhez kapcsolt sűrí­tett gázzal töltött tartány által, mely •elzárószervezet célszerűen az öntöké­szülék egy mozgó alkatrésze yezérli. palim hó8cvén"táasaság nyo&h3ája bwapb81m

Next

/
Thumbnails
Contents