72870. lajstromszámú szabadalom • Előretoló berendezés szalonnavágó és efféle gépekhez

Megjelent 1918. évi október hó 14 -én . MAGY. jgw KIR. SZABADALMI Jglw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72870. szám. XI/f. OSZTÁLY Előretoló berendezés szalonnavágó- és efféle gépekhez. ISACSON ERNÓ TIVADAR KERESKEDŐ HÁLSINGBORGBAN. A bejelentés napja 1917 május hó 4-ike. Elsőbbsége 1916 október hó 13-ika. Jelen találmány tárgya szalonnavágó gépekhez való előretoló berendezés, melynél a szalonnát a vágószerszámok a szalonna előretolására szánt dob tor­kolata előtt vagy benne dolgozzák föl. A találmány célja az előretoló dobi üzemközben való könnyű és kényelmes utántölthetése, minek folytán a gép meg­közelítőleg megszakítás nélkül dolgozha­tik és az utántöltés következtében idő­veszteség nem áll be. Jelen találmány főleg azáltal van jel­lemezve, hogy aZ előretoló berendezési legalább két, célszerűen vízszintesen pár­huzamosan haladó csatornából áll, me­lyek egész hosszuk egyik oldalán nyitot­tak és a mindkettőjükre közös, a csator­nák nyitott oldalait váltakozva befödő födőhöz viszonyítva akként tolhatók el, hogy az egyik csatorna a födővel együtt váltakozva a dobot képezi, amelyben a szalonna vágás céljából előretolatik, míg a másik vagy, a többi cáatorna utántöltés céljából szabadon hagyatik. A mellékelt rajzon jelen találmány egy példakép vett foganatosítási alakja van ábrázolva, még pedig az 1. ábra a berendezés merőleges hosszr metszetét, a 2. ábra annak fölülnézetét, 3. ábra homloknézetét és a 4. ábra a berendezés keresztmetszetét ábrázolja. A berendezés a gépállványzattal szi­lárd összeköttetésben lévő (1) részből és az oldalirányban eltolható (2) részből áll, melyek együttvéve a dob négy falát képezik. Az eltolható (2) rész a dob alját és oldalfalait képezi. A szilárd (1) rész képezi a födőt. A mozgatható (2) rész kettősen Van kiképezve, azaz két csator­nából áll, melyek egyike munkaállíáisba kerül, ha a másik utántöltés céljából szabadon hagyatik. Ezáltal kényelmes és időtakarító utántöltés lehetősége éretik el és a gép megszakítás nélkül dolgozha­tiik, azon rövid idő kivételével, mely szükséges, hogy a dobot egyik munka­állásból a másikba eltolhassuk. A szalonna előretolása ismert módon a (3) dugattyú segélyével történik. E du­gattyú elől, fölfeő ési alsó élén (4) kampó­nak van kiképezve és az eltolható dob közbenső falában megfelelő üregek van­nak kihagyva, úgy hogy az említett kam­pók a dobnak az utántöltési állásából a munkaállásba való eltolásánál a dugaty­tyúhoz legközelebb lévő szalonnába mar-

Next

/
Thumbnails
Contents