72867. lajstromszámú szabadalom • Patkó

Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. nln KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72867. szám. XX/b. OSZTÁLY. Patkó. GRAW HENRIK FESTŐMŰVÉSZ BERLIN-CHARLOTTENBURGBAN ÉS FÜRSTENTHAL ÁRMIN KERESKEDŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 november hó 15-ike. Elsőbbsége 1913 december nó 1-je. A jelen találmány kicserélhető betétes patkóra vonatkozik, mely rendkívül ol­csón előállítható és igen tartós. A fém­betét rugalmas anyagból való, úgy hogy csupán egy fajta rugalmas betétet kell előállítani, mely minden lehető patkó­fajta, egyaránt kicsi és nagy patkók, la­pos paták számára való vasalások stb. számára alkalmas, amennyiben >a rugal­mas fémbetét a különböző viszonyokhoz hozzáilleszthető. Azáltal, hogy a fémbetét alakja igen egyszerű, önthető is, miáltal a patkónak tömegcikk gyanánt való elő­állítása csekély költséggel biztosítható. Emellett a fémbetét igen egyszerű ési mégis biztos módon rögzíthető a patkón, úgy hogy a betétnek a patkóról való le­esése ki van zárva. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak példaképem foganatosítási alakját szemlélteti. Az 1. ábra keresztmetszet. A 2. ábra a fémbetétnek hozzátartozó ki­képzése, nézetben. A 3. ábra egy másik foganatosítási alak keresztmetszete. A 4. ábra a fémbetétnek oly alakját szem­lélteti, mely a 3. ábra szerinti kivitelnek felel meg. Az 5. ábra a patkó fölülnézete. A 6—8. ábrák keresztmetszeteket szem­léltetnek az 5. ábra C—D vonala szerint. A (b) patkó (a) barázdájába (1. ábra) a (c) fémbetét élével van behelyezve, amint ez a rajz 1—5. ábráiból kitűnik. A (c) fémszalag rugalmas anyagból, pl. acélból vagy efféléből áll, hogy egy és ugyanazt a fémszalagot különböző nagy­ságú patkóik számára használhassuk. A betét, fémszalag alakjában való egyszerű kiképzése folytán, a technika mai állása mellett, önthető, ami hozzájárul az elő­állítási költségeknek nagymérvű csök­kentéséhez és a termelőképesség növelé­séhez. A patkót szokott módon, (d) szög­gel rögzítjük a patán. Az állat elcsúszá­sánlak megakadályozására a két (c) acél­szalag közötti teret (i) kötéllel, kátrány­nyal itatott kenderrel vagy effélével tölt­jük ki (1—3. ábra). A (c) fémiszalagnak a (b) patkón való rögzítése egy vagy több (h) szöggel történik, mely szögek a (c) fémszalagban kiképzett (f) hasítékokon mennek át. Az (f) hasítékok a (b) patkó­ban rézsútosan elrendezett (g) furatok-

Next

/
Thumbnails
Contents