72867. lajstromszámú szabadalom • Patkó

— 209 — nak felelnek meg, melyeken a (h) szögek át vannak dugva. A (h) szögek csúcsát, megfelelő hosszban, a patkon kívül le­hajtlítjuk. (1. ábra.) A rögzítés egy második foganatosítási alakjánál a (h) szöget elhagyjuk. Ebben az esetben magából a (c) fémszalagból (k) nyelvek nyúlnak ki, melyek a (b) patkó (1) furatain vannak átdugva és a patkón le vannak kalapálva. (3. és 4. ábra.) A (k) nyelvek helyett, amint azt a 6. ábra mutatja, egymás felé irányított (k2) és (k3) nyelveket rendezhetünk el. E^zen nyelveket az (m) szöges vagy csa­var feje födi. A szögecs vagy (m) csavar függélyes irányban hatol át az (a) baráz­dán és a (c) fémbetétet a (b) patkón rögzíti. Ha a (c) fémbetétből nem kívá­nunk (k) nyelveket eligazgatni, akkor (U) alakban meghajlított külön (k) ken­gyelt alkalmazunk, mely szögecsekkel vagy efféle módon mozgathatóan van a (c) fémszalaggal összekötve. Az (m) csa­var vagy szögecs feje ekkor az (U) alakú (k4) kengyelnek (n) hasítékát födi. (7. ábra.) Az (U) alakú (k4) kengyel he­lyett két (k5) csappantó is alkalmazható, amint ezt a 8. ábra mutatja, (m) csavar helyett a (b) patkó hátsó végén fejjel és csavarral ellátott patkósarkot is behe­lyezhetünk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fémbetétes patkó, jellemezve azáltal, hogy az élére állított (c) fémbetét ru­galmas anyagból, pl. acélból van öntve vagy más alkalmas módon van előállítva. 2. Az 1. alatti igényben védett fémbeté­tes patkó, jellemezve azáltal, hogy a fémbetét rögzítése (h) szöggel törté­. nik, mely az (e) fémszalag (f) hasíté­kán és a (b) patkó (g) furatán van átdugva és a patkón.kívül eső részén lte van kalapálva. 3. Az 1. és 2. alatti igényben védett patkó foganatosítási alakja, jellemezve azál­tal, hogy a (c) fémszalagból a (h) szöget helyettesítő (k, kl) nyelvek nyúlnak ki, melyek a (b) patkóban elrendezett rézsútos (g) furatokon vannak átdugva és kívül le Vannak kalapálva. 4. Az 1. és 3. alatti igényben védett patkó foganatosítasi alakja, azáltal jellemezve, hogy a két (c) fémszalag alsó szegélyei egymás felé fordított (k2, k3) nyelvekké vannak kihaj­lítva, mely nyelveket (m) csavarnak, szögnek vagy effélének feje föd, mi­mellett az (m) osavar a (b) patkónak (a) barázdájába van becsavarolva. 5. A 4. alatti igényben védett patkó fo­ganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy egy (n) hasítékkal ellátott U-alakú (k4) kengyel a (c) fémszala­gokra mozgathatóan van rászöge­cselve, mimellett az (n) hasítékot a csavarfej födi. 6. Az ,5. alatti igényben védett patkó fo­ganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a (c) fémszalagokira a csavarlej alá nyúló (k5) csappantok vannak rászögecselve. ;i rajzlap melléklettol.) P»LM aíaMéMvtnMMAG m—mim.

Next

/
Thumbnails
Contents