72855. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az ásványolajoknak kénsavval való tisztítása alkalmából lehulló savkátrány hasznosítására

y Megjelent 1918. évi október lio 19-éu. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72855. szám. Xl/a. OSZTÁLY. Eljárás az ásványolajoknak kénsavval való tisztítása alkalmával lehulló savkátrány hasznosítására. DR HAMBURGER SIEGFRIED SZABADALMI ÜGYVIVŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 3-ika. Ha ásványolajokat kénsavval tisztítjuk, nagy mennyiségű savkátrányt kapunk, mely az összetétel módja szerint a külön­böző ásványolajoknál külömböző. Ezen savkátrány egy terhes és alig felhasznál­ható melléktermény és nehezen távolít­ható el. Azt találtam, hogy a savkátrány erősen redukáló hatásánál fogva célszerűen föl­használható bichromatoknak chromoxyd­hydrátoikká Való átvezetésére és hogy ily módon tiszta chromoxydsóoldatok kap­hatók, amelyek pácolási- és cserzési célokra, vagy ch rom timsó, vagy chrom­oxydhydrat feldolgozására alkalmasak A savkátrány különböző összetétele mellett a bichromatnak azon mennyisége, mely azzal redukálható külömböző és a savkátrányra vonatkoztatva körülbelül 30—100% között ingadozik. A savkátrányban tartalmazó kénsav­mennyiség általánosságban elegendő, hogy a keletkező chromoxyd ohremoxyd­sulfáttá alakíttiassék át, ha pedig nem elegendő, akkor még egy bizonyos meny­nyislégü kénsav hozzáadandó, mely a mindenkori tisztítási eljárásnál kapott savkátrányhoz képest esetről-esetre meg­határozandó. Minden esetben különböző menyiségű barna amorpih massza marad vissza, mely chinonszerű jelleggel bir. Ha cromtimsóra dolgozunk, akkor elő­nyösen vagy káliumbichromatból indu­lunk ki, vagy meghatározott káliumsul­fát mennyiséget a keletkező chromsulfát­oldahoz utólagosan adjuk. I. Példa. 1000 kg savkátrányt 1000 1. vizzel krbl. 100° C-ra hevítünk ós ahhoz lassan kon­centrált kaliumb ichromat-oldato t adunk addig, amíg a redukálás megszűnik. Az emellett föllépő meleg folytán a massza külső melegbevezetés nélkül forrásban marad. A befejezett redukálás után még egy óráig főzünk, melegen szűrünk és a szürletet a chromtimsó kikristályosodá­sáig állva hagyjuk. A ohromtimsóból kapott anyalúg egy új adag savkátrány megmunkálásánál víz helyett használ­ható fel. II. Példa. 1000 kg. savkátrányt 1000 1. vízzel krbl. 100° C-ra hevítünk és ahhoz lassan kon-

Next

/
Thumbnails
Contents