72855. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az ásványolajoknak kénsavval való tisztítása alkalmából lehulló savkátrány hasznosítására

centrált natriumbichromatoldatot adunk addig, amíg a redukálás megszűnik. A redukálás alkalmával külső meleg beve­zetés tnem szükséges. A befejezett reduká­lás után még egy óráig főzünk, melegen szűrünk és vagy a cbromoxydra eső és kevés vízben föloldott kaliumsulfát­mennyiséget adagoljuk a chrom kikris­tályodásáig, mi mellett az I. példa szerint járunk el, vagy pedig a chromoxydbydrá­tot szódával való kicsapás, szűrés és vízzel való kimosás úiján állítjuk elő és az ily módon kapott chromsulfatoldatot köz­vetlenül pácolási- vagy cserzés} célokra fölhasználjuk. SZABADALMI- IGÉNY. Eljárás az ásványolajoknak kénsavval való tisztítása alkalmával lehulló sav­kátrány hasznosítására, azáltal jelle­mezve, hogy bichromatokat sjavkát­rány segélyével kénsav hozzáadásával vagy anélkül chromoxydsóolda­tokká, illetve chromtimsóvá alakít­juk át.

Next

/
Thumbnails
Contents