72848. lajstromszámú szabadalom • Horonyhúzógépekhez való másolószerkezet

__ Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72848. szám. XIX/b, OSZTÁLY. Horonyhúzógépekhez való másolószerkezet. KALKER MASCHINENFABRIK A.-G. CÉG KÖLN-KALKBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 25-ike. Elsőbbsége 1917 március bó 26-ika. Ismeretes a lövegcső furatába a csa­varos huzagoknak olyan kés segélyével i való begyalulása, mely egy hosszirányban tovamozgó és egyidejűleg forgó huzórúd fején ül. Ezt a forgómozgást itt úgy hozzák létre, hogy a huzórúdnak a csa­varos húzag osavaremelkedésének meg­felelő másoló hornya van, melybe a húzás közben fogvatartott vezetőtest nyú­lik be. Azt tapasztaltuk már most, hogy a kés változó munkanyomása és a húzógépnek szintén változó belső ellenállásai folytán a másolóhoronynak majd egyik, majd másik oldala támaszkodik a vezetőtest­hez. Ez a körülmény az előállított csa­varos huzag pontosságát annál inkább befolyásolja, mert a másolóhorony olda­lai is ennek folytán egyenlőtlenül kopnak el. Eme hátrány elkerülését célozza a je­len találmány. A találmány értelmében a huzórudat a forgási irányban annyira megterheljük, hogy a légnyomás és a húzógép összes belső ellenállása legyőzessék. Ennek az a következménye, hogy a másolóhorony­nak állandóan ugyanazon oldala támasz­kodik a helytálló vezetőtesthez, tehát hogy minden üres járás (kotyogás) el­került etik és így a csavaros huzag pon­| tosan gyalultatik be a cső furatába. Ez i a pontosság hoslszab ideig változatlanul is marad, mert a másolóhoronynak most egyedül működő oldala egyenletes elko­pást szenved, ami a helytálló vezetőtestre nézve is áll. A mellékelt rajzon egy ilyen másoló­szerkezetnek egy foganatosítási példája van bemutatva és pedig: az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán elülnézetben, ós a 3. ábrán fölülnézetben a huzórúd egy részével. A húzás közben helytálló, a (b) vezető­testtel fölszerelt ismert vezetőtok (A)-val van jelölve. A (b) vezető test a tengely­irányban tovamozgó (F) huzórúd má­siolóhornyáBa nyúlik. Minthogy ez a huzórúd foroghat is, a másolóhorony és a (b) vezetőtest együttműködése foílytán a tengelyirányú eltolódással egyidejűleg forgást is végez, mely a huzó­fejre és az ezen ülő késre vivődik át. Az (A) vezetőtök mellett egy szabadon forgó (B) gyűrű van elrendezve a (C) kapcsolókerékkel, mely utóbbiba szintén az (F) huzórúd másolóhornyába benyúló (a) menesztő van beillesztve. A (C) kap­csolókerékbe belkapaszkodó kilincset (D) súly terheli. A kilincs iránya olyan, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents