72848. lajstromszámú szabadalom • Horonyhúzógépekhez való másolószerkezet

a (D) súly az (F) huzórúdat az (a) j menesztő közvetítésével a 2. ábrán lát­ható nyíl irányában igyekszik elforgatni. Ennek az a következménye, hogy a má­solóhoronynaik állandóan ugyanazon oldala szorul a (b) vezetőtesthez. Hogy ugyanabba a csöfuratba, kerület­irányba több huzagot lehessen begyalulni, az (A) vezetőtoknak az (E) csavarkerék segélyével, ismert módon, bárminő ki­vánt szöghelyzetet lehet adni, mikor is az ,(F) huzórúd és a (D) súly is vele­forog. Az (A) vezetőtokot, beállítása után, természetesen ismét helytállóan rögzíteni kell. Az (A) vezetőtok elforga­tása után a (D) súlyt ismét eredeti helyze­tébe lehet viszavinni, úgy hogy 'állandóan a kívánt terhelés hat az (F) huzórúdra. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Horonyhuzógépeikhez való másoló­sizerkezet, főleg lövegcsövek furatába j csavaros huzagoknak egy a huzórúdoir elrendezett másolóhorony és egy ebbe benyúló, a húzás közben helytálló vezetőtest segélyével való begyalu­lására, azáltal jellemezve, hogy az (F) huzórudra (D) terhelés hat, mely azt másolóhornyának folytonosan ugyan­azon oldalával szorítja a helytálló (b) vezetőtestihez. 2. Az 1. pontban igényelt másolószerke­zet foganatosítási alakja, azáltal jel­lemezve, hogy a terhelést (D) súly lé­tesíti, mely egy a másolóhoronyba benyúló (a) menesztő t az (F) huzórúd és tengelye forgási irányával ellenkező irányban elforgatni igyekszik. 3. A 2. pontban igényelt másolószerkezet foganatosítási alakja azáltal jellemezve, hogy (a) menesztő egy (C) kapcsloló­keréken van elrendezve, melynek a kapcsolókilinoset hordó karja a (D); terhelősúlyt tartja. (1 rajzlap melléklettel.) 1 « mia* nászvihvtádmiáa nyomoája mnm>

Next

/
Thumbnails
Contents