72843. lajstromszámú szabadalom • Szelep, főleg átmenő vezetékekhez

__ Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72843. szára. V/e/1. OSZTÁLY­Szelep, főleg átmenő vezetékekhez. GUSTAV HEYDE MECHAN. U. OPT. PRAZISIONS-WERKSTÁTTEN CÉG ÉS LANDGBEBE KÁROLY OTTÓ FŐMÉRNÖK DREZDÁBAN. A bejelentés napja 1917 november hó J3-ika. A jelen találmány mindennemű, főleg azonban átmenő vezetékekhez való sze­lepekre vonatkozik és célja, hogy a sze­lep nyitott állapotában gáznak, vagy folyadéknak a szeleporsó ágyába, vagy a tömitőszelenoébe való benyomulását és így eltávozását önműködően meggátolja. A találmány szerint ez úgy történik, hogy a szelep két, egy-egy szelep­fészekkel együttműködő szeleptestet, pl. kúpot, golyót, tányért, vagy effélét hord úgy, hogy a szelep záró helyzetében a gáz, vagy a folyadék átáramlásá, ismert módon, el van zárVa, nyitott helyzetében ellenben, a szeleporsó ágya, a tömítő­szelencével együtt, a gázzal, vagy folya­dékkal szemben tömítve van. A két szeleptest egymással szemben, ellentétes irányban van elrendezve és megfelelő szelepfészekkel működik együtt. Lehetnek ezek a szeleptestek ellenté­tes irányban elrendezett szelepkúpokként kiképezve, melyek éles szélű szelepfé­szekbe forgathatók be. Továbbá egy jel, pl. nyíl, vagy efféle van alkalmazva a szeleporsó forgatására való kézikerekeken, mely jel, nyitott szelepnél, tehát ha az ellenszelep a megfelelő szelep­fészekre felhelyezkedett, a vezeték hossz­irányában, zárt szelepnél pedig annak keresztirányában fekszik. A szelep egész működési módja szem­pontjából nagy előnnyel jár, ha az ellen­kúp, vagy efféle már a szeleporsó, illetve a kézikerék '[*, legföljebb lv < fordulva után fészkére helyezkedik. Az eddigi, főleg a léghajóépítésnél használatos ilyen szele­pek több teljes fordulatot igényelnek, míg teljesen megnyíltak és ezeknél nem lehet felismerni, hogy nyitva, vagy zárva van a szelep. Ezen a hátrányon segít a kézi­kerekeken az említett jel elrendezése, A találmány megfelelő átmenőszelep a mellékelt rajzon egyik, és pedig kettős szelepkúppal biró foganatosítási példá­jában van bemutatva. Itt az 1. ábra függélyes hosszmetszetet ábrá­zol zárt sízelepné'l, a 2. ábra ugyanolyan metszetet nyitott szelepnél és 3. ábra fölülnézetet az 1. ábrának meg­felelő zárt állapotban. A szelep az (a) szelepházból, az ebbe becsavart (b) hüvelyből, az erre rácsa-

Next

/
Thumbnails
Contents