72843. lajstromszámú szabadalom • Szelep, főleg átmenő vezetékekhez

vart (c) fedeles csavaranyából, a tömítő szelence* betétgy űriünek összeszorrtásá ra való (d) szorítógyürüből és az (e) szelep­orsóból áll, mely utóbbi kúpalakú (f) csúcsban vésődik és e,zen (f) csúcs fölött egy (g) ellenkúpot hord. Az (f) kúp az (a) szelepház éles szélű (k) szelepfész­kébe, a (g) ellenkúp pedig a (b) hüvely­nek szintén éles szélű (h) szelepfészkébe forgatható be. Az (e) szeleporsó továbbá (i) kézikereket hord, melyen pl. vörös színű jel: nyíl, vagy efféle van alkal­mazva. (3 ábra), mely a szelep zárt állapotában (1. ábra) az átmenő vezeték keresztirányában (3. ábra), a sízelep nyi­tott állapotában pedig (2, ábra) a vezeték hosszirányában fekszik. Az (e) szeleporsó ugyianis a /«, legfölebb VA fordulatot végez, hogy nyitott állapotából zárt állapotba jusson, vagy megfordítva. Ha pl. nyitva van a szelep (2. ábra), akkor az (f) kúp ki van forgatva (k) fészkéből, ellenben a (g) eltenkúp be van forgatva (h) fészkébe, úgy hogy nyitott szelepnél folyadék, vagy gáz eltávozása az (e) szeleporsó mentén és a tömítősze­lecén át teljesen ki van zárva. Hogy ama rövid idő alatt is, mialatt az (f) kúp, a (k) szelepfészekről fölemel­kedve, a (h) szelepfészekbe beforgott, tömören zárva tartsuk a szelepet, a sze­leporsó körül tömítés van elrendezve, mely a (c) födelejs csavaranyával és a (d) szorítógyűrűvel szorosan megliúzr ható. SZABADALMI IGÉNYEK. Szelep, főleg átmenő vezetékekhez, az­által jellemezve, hogy szeleporsó két, egy-egy szelepfészekkel együttműködő szeleptestet (kúpot, gólyát, tányért, vagy effélét) hord úgy, hogy a szelep­orsó zárt helyzetében a gáz, vagy a folyadék át áramlása a szelepen, is­mert módon, meg van gátolva, a sze­leporsó nyitott helyzetében ellenben a szeleporsó ágya, a tömítőszelencével együtt, a gázzal, vagy a folyadékkal szemben tömítve van. 2. Az 1. pontban igényelt szelep fogana­tosítás! alakja, azáltal jellemezve, hogy a szeleptestek egymáshoz képest ellentétes irányúak ós megfelelő sze­lepfészkekkel működnek együtt. 3. Az 1. pontban igényelt sízelep foganato­sítás! alakja, azáltal jellemezve, hogy, a szeleporsóval szilárdan összekötött szeleptestek egymáshoz képest ellen­tétes irányú (f, g) szelepkúpokként vannak kiképezve, melyek éles szélű (h, k) szelepfészekbe, forgathatók be. 4. Az 1. pontban igényelt szelepnek át­menő vezetékhez való foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a me­redek csavarmenetű szeleporsóira erősített kézikerék jelet pl. nyilat vagy effélét hord, mely nyitott szelep­nél, tehát ha az ellenkúp fészkére helyezkedett, az átmenő vezeték hossz­irányban, zárt szelepnél pedig annak keresztirányában fekszik. (1 rajzlap melléklettel.) wmvé«yrarsa8ág syomoá.m bjcapf.tb*

Next

/
Thumbnails
Contents