72842. lajstromszámú szabadalom • Körforgó dugattyús gép

__ Megjelent 1918. évi október h ó 14-én. MAGY. jgw KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72842. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Körforgó dugattyús gép. HEINRICH HÜGÓ VEZÉRIGAZGATÓ ZWICKAUBAN. A bejelentés napja 1917 julius hó 14-ike. Elsőbbsége 1916 julius hó 15-ike. A találmány tárgya javítás egy vagy több körforgó dugattyúval ellátott gépek elleníöJületein. A találmány tárgyával az ellerifölületl tehermenífeeislítését érjük el, úgy hogy tetszőleges nagyságú nyomá­sokkal dolgozhatunk. v A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak néhány foganatosítási alakja van föl­tüntetve, és pedig az ' 1. ábrán a gép egyik foganatosítási alakja keresztmetszetben, a 2. ábrán hosszmetszetben; a 3. ábrán a gép második foganatosítási alakja keresztmetszetben és a 4. ábrán a harmadik foganatosítási alak keresztmetszetben látható. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett gépnek két (a) és (b) dugattyúja van, melyek között a (c) henger az (u) tokban helytállóan van elrendezve. A (d) ellenfölület az (a) és (b) dugattyúk között van elrendezve és az (a) dugattyúval össze van kötve, úgy hogy a munkatereket elválasztva a dugattyúkat sugárirányú ide-odamozgásuknál követi, miközben az ellenfölületet a két dugattyú mozgása vezérli. A (d) ellenfölület az (r) hengerrel van öszekötve, úgy hogy ez utóbbi az ellenfölület minden mozgásában részt venni kénytelen. Az (r) henger az (s) esiúszó sar uk között van ágyazva; a csúszó­saruk a helytálló (c) hengerben vezet­tetnek. A 3. ábrán föltüntetett kivitelnél az ellenfölület különálló elemet képez és nincs az (a) dugattyúval összekötve. Az ellenfölület "talpa e,z esetben az (a) dugattyún csúszik. A gép ezen új kiképzésével elérjük, hogy az egyes munkaterekben föllépő üzemközegnyömások az ellenfölület és a .dugattyú egymáson csúszó tömítöfelüle­teir'e nem gyakorolhatnak behatást, mert ezen nyomásiak egymást kiegyenlítik, így pl. a belső munkatérben a (g) vezérlő­elem oldalán ható nyomás egyrészt a (d) ellenfölület talpára lefelé, másrészt az (s) csúszósamra fölfelé hat. Minthogy azon­ban ezek a részek az (r) henger útján egymással össze vannak kötve, a nyomá­sok egymást kiegyenlítik, a tcmítőfölüle­teken tehát nagyobb megterhelés nem lép föl és a súrlódási munka sem növeltetik. Ezzel szemben a hosszanti falakra ható oldalnyomások hatásosak maradnak. Hogy ezen nyomásokat is megengedhető határokon belül tartsuk ,az ellenfölületen levő (r) hengert úgy rendezhetjük el, hogy középpontja az ellenfölület talpához

Next

/
Thumbnails
Contents