72842. lajstromszámú szabadalom • Körforgó dugattyús gép

- 122 — közelebb legyen elhelyezve és pedig a munkaterekben uralkodó nyomáskülönb­ségnek megfelelő mértékben. A 4. ábrán ily módon szerkesztett, ön­álló elleinföl ülettel ellátott gőzgép van töl­tüntetve. Ha ez a gép mint kompoundgép dolgozik, akkor a belső munkatér a ma­gasnyomású, a külslő munkatér pedig az alacsonnyomású hengert képezi. A (g) vezérlőtolattyú oldalán a belső térben a gőz admi sszi ó-nyom ás a, az ellenkező oldalon pedig osak a receivernyomás uralkodik. Az ezen két nyomás között fennálló különbség a (d) ellenfölületet elcsavarni törekslzik. A külső térben ezzel, szemben csak a reiceiver- és kondenzátor­nyomás között fönnálló nyomáskülönbség uralkodik, mely az ellenfölületet az ellen­kező irányban törekszik elforgatni. Mint­hogy a külső térben uralkodó nyomás­külömbség sokkal kisebb a belső térben mutatkozó nyomáskülönbségnél, a külső térben megfelelően nagiyobb láinadó­fölületről gondoskodunk, ami által a for­gáspont két oldalán ható erők egymást teljesen vagy legalább megközelíthetőleg kiegyenlítik. Ezt a célt az (r) hengernek sugárirányban, azaz (a) dugattyú felé való áthelyezésével érjük el (4. ábra). Ezáltal a csu szóföl ül etek megterhelését az üzemanyag által létesített nyomások teljesen vagy részben kiegyenlítik vagy legalább is megengedhető határok között tartják. Az (s) csuszósariik és a (£) ellen­fölület mozgásai emellett a 4. ábrán föl­tüntetett kivitelnél a főtengelyről excen­terek és effélék útján vezérelhetők is. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Körforgó dugattyús gép, azáltal jelle­mezve, hogy az ellenfölület a henger­rel a munkatereket elválasztó, egysé­ges elemmé' van egyesítve. 2. Az 1. igényben védett gép foganatosí­tási alakja, azáltal jellemezve, hogy az ellenfölületnek a helytálló (c) hen­gerben való sugárirányú eltolhatósá­gát az (s) csúszósaruk közvetítik. 3. Az 1. igényben védett gép foganatosí­tás! alakja, azáltal jellemezve, hogy az üzemanyag által létesített nyomások kiegyenlítése céljából az ellenfölület forgáspontja az (r) henger a munka­terekben uralkodó nyomáskülönbsé­gek arányában sugárirányban el van tolva. 4 Az 1. igényben védett gép foganatosí­tás!] alakja, azáltal jellemezve, hogy a sugárirányban ide-odamenő (d., r., s) részeinek mozgásai a főtengellyel való kényszermozgású összeköttetés' által hozatnak létre. i _______ (1 rajzlap melléklettel.) i'auas nésrvénvtársatáo nyomdája budapested

Next

/
Thumbnails
Contents