72839. lajstromszámú szabadalom • Borsajtó

__ Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72839. szám. X/i». OSZTÁLY­Bor sajtó. FELDMAN IGNÁC BORTERMELŐ MEZÓKASZONYBAN (BEREGM.). A bejelentés napja 1917 november hó 30-ika. Jelen találmány tárgya oly borsiajtó, melyen a szőlőt vagy egyéb gyümölcsöt igen gyorsan és hatásosan kisajtolhatjuk. A csatolt rajzon a találmány szerint szerkesztett borsajtó egy kiviteli alakja az 1. ábrán részben metszett oldalnézet­ben és a 2. ábrában elölnézetben van í ölt ürí­tette. Az idomvasakból U- és szögvasakból szögecselés vagy csavarolás áltlal össze­állított erős (1) állványzaton az ismert vájattal és tefoiyatóval ellátott (2) alap­lemez van megerősítve, melybe az ismert szerkezetű (3) kosár (a rajzon csak eredményvonallal jelezve) helyeztetik. Az állványzat fölső részén két (4) és (5) tartószerkezet Van elrendezve, me­lyekben a (6) csavarorsó függélyes irány­ban eltolhat óan, de el nem forgathatóan van vezetve. E célból a (4) tartószerke.­zeten a célszerűen öntött vaisból készült (7) orsóvezeték van megerősítve, mely­nek befelé ugró (8) éke az orsó egy (9) hosszékhornyában van vezetve. Az (5) tartószerkezetben az orsó jobb vezeté­sére egy második (10) vezeték van meg­erősítve, melynél azonban a befelé ugró ék elhagyható, mivel a (8) ék az orsó forgását kellőképen meggátolja. A (7) és (10) orsóvezetékek között a (6) csavarorsón egy (11) anya van el­rendezve, mely egy (12) kúpkerék agy­furatába van beékelve, úgy hogy a (12) kúpkerék forgatása által a (6) orsó a forgási irány szerint fölfelé vagy lefelé mozgattatik. A (12) kúpkerék íogaiba egy kis (13) kúpkerék kapaszkodik, melynek az (1) állványból kinyúló ten­gelyére a (14) kézikerék Vagy forgattyú van erősítve, úgy hogy ezen kézikerék forgatása által a (6) csavarorsó, illtetve a sajtó működtethető. A (14, 13, 12, 11, 6) áttétel úgy van meghatározva, hogy azzal a szőlő tartalmának nagy része aránylag gyorsan kisajtolható. A nagyjában kisaj­tolt szőlő utolsó nedvtartalmának na­gyobb sajtoló erőt igénylő kisaj tolására a (12) fogaskerékbe egy második (15) kúpkerék kapaszkodik, melynek az áll­ványból kinyúló tengelyvégére egy (16) kilincskerék van ékelve; utóbbi fogaiba egy (17) kereplő kapaszkodik, úgy hogy ezen kereplő ide-oda lengetése által a (15) kúpkerék a sajtókölyű leszorítása céljá­ból forgatható. A (17) kereplő végére na-

Next

/
Thumbnails
Contents