72839. lajstromszámú szabadalom • Borsajtó

gyobb erőkifejtés céljából egy esőhosz­szabbítót dughatunk. SZABADALMI IGÉNYEK. ' 1. Borsajtó, jellemezve egy állványon eltolhatóan, de el nem forgathatóan vezetett sajtoló csavarorsó által, mely­nek forgathatóan, de eltolhat® liánul \ ágyazott csavaranya egy fogaskerék agyában van elrendezve, mely fogas­kerékbe egy kézikerékkel vagy for­gattyú val forgatható kisebb fogaske­rék kapaszkodik, úgy hogy ezen utób­binak kézzel való forgatása által a sajtoló csavarorsó működtethető. Az 1. igénypont szerinti borsajló ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a sajtoló csavarorsót működtető csavar­anyát tartalmazó nagy fogaskerékbe a kézihajtású kis fogaskeréken kívül még egy második kis fogaskerék ka­paszkodik, melynek tengelyén egy a kézi hajtású fogaskerék áttételénél nagyobb áttételt képező kereplő mű­ködik. (1 rajzlap melléklettol.)

Next

/
Thumbnails
Contents