72821. lajstromszámú szabadalom • Járószék

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72821. szám. VII/e. OSZTÁLY­Járószék. ATOVICH FERENC NYUG. ÁLL. ISKOLAI IGAZGATÓ PÖSTYÉNBEN. A bejelentea napja 1917 julius hó 17-ike. A találmány tárgya járószék, mely járni nem tudók, bénák, gyengék és lábadozók számára teszi lehetővé a támogatott járást és fölváltva a pihenést, esetleg a fokozott járási gyakorlatok folytán a járóképességet fejleszti és némelyiket végéredményben a szabad járásra tesz képessé. A találmány lényege abban áll, hogy egy fölcsappantható ülésű, karosszékalakú, háromkerekű, az ülés fölcsappantása után az álló egyén befogadó, karszékszerű váz a támlát képező hátsó oldalon alkalmazott kerék számára a kerékpárok kormányrudjá­hoz hasonló kormányruddal és a két olda­lán előre-hátra, valamint magassági irány­ban beállítható, járás közben a járó egyént •alátámasztó, ülés alkalmával pedig kar­támasz gyanánt szereplő mankókkal van fölszerelve. A mellékelt rajz 1. ábrája távlati képben mutatja a találmány tárgyát, amidőn is a beállítható részek, nevezetesen az ülés és a mankók a járásra szolgáló helyzetben vannak föltüntetve, míg a pontozott vona­lak mutatják az ülés alkalmával fölvett helyzetüket. A 2. ábra a mankók beállítószerkezetét föltüntető részlet. A karosszékszerű (a) váz három (b, b) és (e) kerékkel van ellátva, melyek közül az egyik, mint kormányketék, az (a) váznak támlafelőli hátsó (a1 ) részén van alkalmazva. A (c) kerék a kerékpároknál alkalmazott kormányrúdhoz hasonló (d) kormányrúddal ven ellátva, melynek (e) szárai a támla gör­bületéhez alkalmazkodnak. Az (a) vázra két­oldalt az (f) üreges rudak vannak a (g) csap körül kilengethetően ágyazva, amelyek tetszőleges állásában rögzíthetők az (a) váz felső (a2 ) övén és amelyekben a (h) mankók (i) szárai tolhatók el hosszirányban. Az (f) mankóvezetékek és az (i) mankószárak be­állítására és rögzítésére tetszőleges szerke­zet alkalmazható. A rajzban föltüntetett példánál ezen célra az (f) rúd fölső végére a (k) hüvely van hosszirányban eltolhatóan helyezve, mely csuklósan van kapcsolva az (1) hüvellyel. Ez utóbbi az (a) váz fölső (aa ) övén hosszirányban eltolhatóan van vezetve és (m) szorítócsavarral van ellátva, amely­nek segélyével az (a2 ) övrudon tetszőleges helyzetben rögzíthető. Az (i) mankószár a (k) hüvelyen keresztül nyúlik az (f) mankó­vezeték üregébe. Az (f) mankóvezetékre még az (n) Csap körül forgatható, rúgóhatás alatt álló (o) kilincs van szerelve (2. ábra), mely (o1 ) végével a (k) hüvely egy kivágásán át nyúlik be és az (i) rúdon alkalmazott (i')

Next

/
Thumbnails
Contents