72821. lajstromszámú szabadalom • Járószék

kivágások valamelyikébe kapaszkodhatik. Az (a) váz hátsó (a1 ) rúdjára (p) csukló körül lebillenthető (r) ülés van szerelve, mely lebillentett helyzetében a váz (a4 ; merevítőrudjain alkalmazott (s) ütközőkre támaszkodik. Az 1. ábrában teljes vonallal rajzolt helyzetben a járószék járásra van beállítva. Ekkor a beteg arccal a (d) kormányrúdnak fordulva áll az (a) vázba, amely a beteget elől és kétoldalt övezi, miközben hónaljai­val a megfelelő magasságra kihúzott és vízszintes irányban a beteg testalkatának megfelelően beállított (h) mankóra támasz­kodik, kezeivel pedig a (d) kormányrúd (e) szárainak markolatait fogja meg. Mivel a beteg teljes súlyát a (h) mankók hordják, az előrehaladás pedig gördüléssel történik, e beteg igen minimális testi munkával ké­pes helyét változtatni, emellett azonban a járó állásban lévén és járómozgást végezhet­vén, vérkeringése fokozódik és mivel a beteg­nek módjában áll erőállapotának megfelelően a járómozgás közben több vagy kevesebb erőt kifejteni, bizonyos testgyakorlatot végez­het, amely fokozódhatik, haladhat és foko­zatosan fejlesztheti a járóképességet. Ha a beteg elfáradt, úgy az (r) ülés a pontozott vízszintes helyzetbe csappantja el és a mankók igénybévételével könnyen meg­fordulhat, leülhet és kipihenheti magát. Az ülés alkalmával a (h) mankókat lebocsátja és vízszintes • irányban is a pontozott hely­zet felé tolja el, úgy hogy ekkor a mankók kényelmes kartámasztó gyanánt szolgálhat­nak. Ülés közben a megfelelően alakított és tetszőleges ösmert rögzítőszerkezet révén­a kellő helyzetben rögzített (d' e) kormány­rúd háttámla gyanánt szerepel. A géppel a járás teljes sima, zökkenés­nélküli és biztos, a beteg elesése vagy a járógép fölbillenése pedig teljesen kizárt, különösen akkor, ha a (b, c) kerekeket tartó villák, amint ezt az 1. ábra is mutatja ki­felé vannak görbítve, úgy hogy a beteg, súlypontja minden körülmények között az alátámasztási pontokon belül esik. SzABADALHI IGÉNT Járószék, mely fölváltva járást és ülő pihe­nést enged meg jellemezve azzal, hogy egy fölcsappantható ülésű, karosszék­alakú, háromkerekű, az^ülés fölcsappan­tása után az álló egyént befogadó, kar­székszerű váz a támlát képező hátló oldalán alkalmazott kerék számára & kerékpárok kormán yrúdjához hasonló kormányrúddal és a két oldalán előre­hátra, valamint magassági irányban be­állítható, járásközben a járó egyént alá­támasztó, ülés alkalmával pedig kar­támasz gyanánt szereplő mankókkal van fölszerelve. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents