72820. lajstromszámú szabadalom • Cipőtalpvédő

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI ]||w HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72820. szám. l/b. OSZTÁLY. Cipőtalpvédő. TURCSÁNYI JÁNOS MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 október hó 28-ika. A taiálmánybeli cipőtalpvédő célja a cipőtalpat kopás ellen védeni oly módon, Hogy a cipőtalpon elrendezve a taposó fölületet szolgáltatja. • Jellemző tulajdonsága a taiálmánybeli cipőtalpvédőnek az, hogy úgy van kiké­pezve1 , hogy a cipőtalpra cipőtalp körül rajzolható kettős ékalakra, vagyis a cipő­tialp kiszélesedő középrészének két olda­lára illesztve, rákapcsolható és emellett úgy a cipőt'alpvédő, valamint egyes éte­méi elhasználás után kicserélhetők. A mellékelt rajzban: 1. ábra a taiálmánybeli cipőtalpvédő egy kiviteli alakjának alólnézete. 2. és 3. ábtók az 1. ábrának a—a és b—b szerinti metszetei. 4., 5. és 6. ábrák az 1. ábra baloldali alkatrészeinek alulnézetei. 7. ábra a cipőtalpvédö egy máisik kivi­teli alakjának alulnézete. 8. és 9. ábrák a 7. ábrának c—c és d—d szerinti metszetei. 10. ábra a cipőtalpvédő égy további kiviteli alakjának alulnézete. 11. ábra a 10. ábrának g—g vonal sze­' rinti metszete. 12. ábra a oipőtalpvédő egy további kiviteli alakjának alulnézete. 13. ábra részlet. Az 1. ábrában (1) a védővel ellátandó cipőtalp. A cipőtalp határvonala minden­kor többé-kevésbé tojásdad alakú, úgy hogy ezen tojásdad alakú határvonal! elülső és hátsó részén rajzolt A—A és B—B érintők mindenkor két, talpaikkal összefordított ékhez tartoznak. Ez a kettős ékal'aík szolgál a taiálmánybeli védőnek a cipőtalppal való összekapcsn iására oly módon, hogy a védőt az A—A, B—B érintőknek a talppal való érint­kezési helyeinél kapcsoljuk a talphoz, miáltal elérjük, hogy a védőt a talpnak a most említett érintkezési helyek között kiszélesedő része fogva tartja. Az l., 2., 3., 4., 5. és 6. ábrálkbteli kivi­teli alaknál az (1) cipőtalp alá (11) haj­lékony alaplemez -van helyezve, amelyet (2, 3, 4, 5) szalagokból képzett hevederek útján kapcsolunk az (1) talphoz. Ezen összekapcsolás céljára a hevederek (6, 7, 8, 9), a (11) alaplemez pedig (16, 17, 18, 19) haisíDékokkal bírniak, amely hasítéko­kon (20) csavaros kapcsolat van keresz­tül vezetve oly módon, hogy a hevederek­nek és alaplemeznek a cipőtalpon a ket­tős ékaiakhoz alkalmazott beállítása utam a (20) csavaros kapcsolat megszorítása

Next

/
Thumbnails
Contents