72811. lajstromszámú szabadalom • Javítások késtartókon

Memeleti• IH18 évi október i«u 9-en. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72811. szaru. XVI/a. OSZTÁLY Javítások késtartókon. OKA SIMON FŐMÉRNÖK DIÓSGYŐR-VASGYÁRON. A 70390. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1916 április hó 13-iba. A találmány tárgya javítások oly kés­tartókon, melyek a .késleszorító csavarok tehermentesítése céljából a szerszám­gépeknél használt késleszorító pofával leszorítandó fogazott, vágy érdes vagy sima fölületü nyéllel és a kés fölvételére szolgáló üregben ütköző gyanánt szol­gáló betétdarabokkal vannak ellátva. Mellékelt rajzokon ezien javításokkal ellátott késtartó több foganatosítási a Jakja van föítüntetve. Az 1. ábrán egy siimla fölületü késfertó összeköttetése a késleszorítópofával és az állítható forgácsvédőlemeznek a kés­tartóval Való .összeköttetése részben ol­dalnézetben és részben metszetben van föltüntetve. A 2. ábra a forgácsvédölemezzel össze­kötött késtartó fölülnézete és részben metszete. A 3. ábra a késtartó homloknézete. A 4. ábra a kés finomabb beállítására szolgáló berendezés. Az 5. ábra a késtartó berendezése midőn az üreg kitöltése céljából a kés alá'Lt egy alátétlemez alkalmazandó. A 6. ábra a késtartónak egy foganatosí­tási aUakjá. A 7. ábra a szerszámgépeknél használt késleszorítópofániak késtartóvá való ki­képzését mutatja. A 8. ábra a késtartónak egy további fo­ganatosítási alakja. Az 1. ábra szerint a sima fölületü (ia) késtartó és (b) kéSieszorítópofa között ,(c) fogazott léc van elrendezve, mely (d) peremével a késleszorítópofát körül­fogja és melynek fogaiba a leszorítható (e) kengyel kapaszkodik, úgy hogy ezen léc helyzetében rögzíttetik. A késtartó fölső és két oldal fölülete több rézsútos irányú (f) horgonnyal van ellátva ós ezek bármelyikébe a (g) forgáosívédő­lemez alsó kivágásánál (3. ábra) fogva bevezethető és helyzetében a kés oldalán kiképezett furatokba dugható (h) pecek vagy áMítócsavar segélyével rögzíthető, úgy hogy a kés fölött kinyúló forgács­védőlemez többféle helyzetet foglalhat el. A forgácsvédőlemez (g') figyelő nyílás­sal van ellátvla, mely esietleg sodrony­szövettel és egy üveglappal, vagy sod­ronyszövetes üveggel lefödhető. A késtartó egyik vagy mindkét ,végé­ben a kés fölvétele céljából (i) nyílás van kiképlezve, mely az 1. és 3. ábra szerint nemcsak a hátrá köszörülést szög alatt fekszik, hanem az anyag minőség-

Next

/
Thumbnails
Contents