72810. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mindenemű szívós és tartósan raktározható vasbőrök előállítására

Megjelent 1918. évi október hó 9-é n. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72810. szára. XI/a. OSZTÁLY­Eljárás mindennemű szívós és tartósan raktározható vasbőrök előállítására. MENSING KÁROLY VILMOS SZAKTANÍTÓ ES ÜZEMVEZETŐ SZÁSZORSZ. FREIBERGBEN. A bejelentés napja 1916 november hó 21-ike. Elsőbbsége 1915 november hó 27-ike. 'Az eddig ismeretessé vált vasoserző­él járásokkal nem sikerült a ferrosókból króm- vagy salátrom savval való oxidáció útján előállított ferrosókkal minden to­vábbi nélkül szívós, nem szakadó és nem törő, raktározásnál teljesen tartós bőrt előállítani. Ez a körülmény arra vezet­hető vissa, hogy a ferrisók disszociáló­dási képessége igen nagy és így könnyen hajiamat mulatnak oldhatatlan vasve­gyületek lerakására; ezen vegyületek kü­lönösen a bőr külső rétegeiben rakódnak le és ezáltial érdes, törékeny barkákat idéznek élő. A vasoserzés ezen hátrányát azáltal igyekeztek megszüntetni, hogy a csierzést ugyan ferrisókkal végezték, de ferrosók jelenlétében, melyek a bázikus ferrisók kiválását megakadályozzák. Habár ezen eljárással a rideg és törékeny barkák képződése el is kerülhető, mindazonáltal a ferrosókniak a raktározásnál bekövet­kező bomlása a bőrre káros h)atás!sal volt, mely repedéseknek a barkákban való képződésében és ezenkívül a bőr szakítási szilárdságának osokkeiítésóben nyilvánult. Azt találtuk, hogy az említett hátrá­nyok elkerülhetők, ha a vasoldatok és a csávia készítésiénél, valamint magánál a cserzésnél is arra ügyelünk, hogy a ferrisó hidrolitos hasítása lehetőleg meg­akadályoztassék, továbbá arra, hogy a csáva ne tartalmazzon ferrosókat és hogy ezek a bőrben se képződjenek. Hogy a ferrosóknak a csávában való jelenlétét, valamint azokníak a bőrben való utólagos képződését megakadályoz­zuk, a találmány értelmében a cserzést ferrisókkal, oxidációszerek fölöslegéinek jelenlétében végezzük. A ferrisóoldatnak ferro sókból króm savival, salétromsavval, klórsarvval vagy míáseffélékk'el való oxi­dállás útján történő előállításánál ezen oxidálószereket mindjárt oly mennyiség­ben alkalmazzuk, hogy azok fölöslege redukáliatlanul maradjon vissza. Teljes siker elérésére továbbá, mint már említtetett, ama is figyelemmel' kell lenni, hogy a ferrisó hidrolitos hasítása megakadályoztassék. Minthogy a ferrisó­oldatok fokozottabb hőmérsékleten bom­lanak, célszerű, ha a vasoldat készítésé­nél 35 fok G. hőmérsékleten nem me­gyünk lényegesen túl és az oldatot ezután gyorsan szobahőmérsékletre hűtjük Je.

Next

/
Thumbnails
Contents