72799. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés erős (súlyos tárgyakhoz való) ragasztott papírzsákok előállítására

Megj el ent 1918. évi október hó 7 -én. MAG.Y. gggt KIR. SZABADALMI jHft HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72799. szám. XIU/c. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés erős (súlyos tárgyakhoz való) ragasztott papirzsákok előállítására. ID. THÜMMES HENRIK PAPIRSZAKÉRTÓ ERFURTBAN. A bajelantéi napja 1917 saeptember hó 27-ike A jelen találmány tárgya eljárás és berendezés erős (nagy szilárdságú) olyan ragasztott papirzsákok előállítására, me­lyek két, vagy több papirrétegből állanak és hegyes (háromszögű), Vagy négyszögű fenékzárónyelvvel bírnak. Az eljárás abból áll, hogy mindenekelőtt alajkító­test használatával két, vagy több ptapir­rétegből tömlőszerű hüvelyit készítünk, azután ezen hüvely köré úgy fektetünk egy külső burkolóhüvelyt, hogy utóbbi­nak fölső széle a belső hüvelyen túl ki­álljon, melyet azután behajlítással és be­ragasztással a papirzsák erősbítőszélének képezünk ki, továbbá, hogy az úgyneve­zett fenéknégyzetei hajtogatjuk le a pa­pirzsákfenék előállítására, ezt a lehajto­gatott fenéknégyzetet beesirizeljük és át­hajlítjulk és végül az így előálló zsák­fenékre a fenékfödőlapot fölragasztjuk. A fenék készítésére való fenékzárónyd­vek emellett hegyesek (háromszögüek), vagy négyszögűek lehetnek, mímeliett ráncos (krepp-) papírból való ragasztott papirZsákok készítésiékor a ragasztási helyeket a ragasztóanyag fölkenóse előtt megnedvesítjük. Hogy már most ezt az eljárást gazda­ságosan foganatosíthassuk, olyan munka­asztalt használunk, melyen különböző berendezések vannak egymás mellett úgy elhelyezve, hogy a munkadarab ha­szontalan mozgásokat nem kell hogy végezzen az előkészítőhelyről a teljes elkészítés helyéig. Az ilyen, súlyos tárgyakhoz való papir­zísákok aránylag nagyobb és ezért arány­lag széles és hosszai munkaasztalt igé­nyelnek, -hogy a nagy papírdarabok meg­fellelően laposan feküdhessenek azon és alkalmas módon áthajlíthatók és papir­zsákká földolgozhatok legyenek. Papirzsákoknak a jelen eljárás szerint valói előállításánál ezért, gazdaságos elő­állítás céljából, az alkalmas szélességű munkaasztal két hosszoldalán a munká­sok kézröl-kézre dolgoznak úgy, hogy két-két, egymással szemben álló munkás készíti el a belső tömlőszetrű papirhüvclyt és ezt a belső tömlőt borító papirhüvelyt, míg a zsá]fc fenekének hajtogatását ugyan­az a munkáscsoport együttesen, vagy más munkások végezhetik. Az eljáilás foganatosí'tási módját -egy ilyen munkaasztal használatával, alább ismertetjük.

Next

/
Thumbnails
Contents