72796. lajstromszámú szabadalom • Mozgóreklámokat vetítő gép

Megjelent 1918. évi október hó 7 -én . MAGY. g&v KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72796. szám. IX/h. OSZTÁLY. Mozgóreklámokat vetítő gép. NÁNAY ELEMÉR ELEKTROTECHNIKUS ÉS ZIMMERMANN LÓRINC VASESZTERGÁLYOS BUDAPESTEN. A bejelentés'u.apja 1914 április hó 10-ike. A találmány tárgya mozgóreklámo­kat vetítő gép. amely a képeket vagy főiirat okát egymás után vetíti az ernyőre. A találmány lényege abban áll, hogy a vetítőgép tokjában elrendezett hajtó­berendezés szakaszos mozgást létesítő közlőmüvei van kapcsolva, amely az át­látszó képtartót szakaszosan mozgatja a fényforrás, illetőleg komdenzor és a ve­títő objektív között. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak néhány foganatosítási alakja példa­képen van föltüntetve és pedig az 1. ábrán az első foganatosítási alak függőleges metszete, a 2. ábrán vízszintes metszete, a 3. ábrán a második foganatosítási alak függőleges keresztmetszete, a 4. ábrán vízszintes metszete, az * 5. ábrán a harmadik foganatosítási alak függőleges keresztmetszete, a 6. ábrán vízszintes metszete ós a 7. ábrán függőleges metszete az 5. ábra síkjával merőleges síkban, a 8. ábrán további foganatosítási alak függőleges metszete, a 9. ábrán az előző ábrán föltünietfett foganatosítási alak hajtóművének előli­nézete, a 10. ábrán elektromos hajtóberendezés kapcsolási elrendezése, _a 11. és 12. ábrán részletek távlati kép­ben. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett foganato­sítási alaknál az (a) tokban megerősített (b) állványban Van elrendezve a (c)^ filmszalag mozgatására szolgáló hajtó­berendezés, amely óramű, kis eleídro­.mótor vagy efféle lehet. A (b) állvány­ban elrendezett hajtómű az egyfogü (d) kerék segítségével a máltai keresetihez hasonló (e) kerékkel kapcsolódik, amely­nek tengelyén a fogazott (f) kerekek vannak megerősítve. Az (f) kerekek fogai a lyukasztott (c) fémszalaggal kapcso­lódnak, amely köröskörül a (g) görgőkön van vezetve és amelyet a hajtómű a közlőmű segítségével a (h) fényforrás illetőleg az (i) kondenzor és a (j) objek­tív között szakaszosan mozgat. A (h) fényforrás előnyösen nagy fényerejű, fémszálas izzólámpa. A 3. és 4. ábná szerint a képek vagy fölíratok a (k) korong kerületén vannak elrendezjve, amelyet a (b) állványban el-

Next

/
Thumbnails
Contents