72790. lajstromszámú szabadalom • Automobilokhoz való vészfék

Megjelent 191». éri október hó 1-én. MAGY. gW KIR SZABADALMI gBn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72790. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Automobilokhoz való vészfék. HOLZER SALAMON MAGÁNZÓ PÖSTYÉNBEN. A bejelentés napja 1915 szeptember hó 21-ike. Jelen találmány tárgya automobilok­hoz való vészfék, mely az autóvezető által működtetendő áttétel útján haszná­lati helyzetébe hozott, illetőleg kiiktatott, a kerék tengelyére szerelt és a kereket közrefogó, a kerék sugaránál magasabb gúliaal'akú vázból áll, mely használati helyzetében talapzatával a kerekek alá a talajra kerül és ezáltal hatásos fékezésit létesít. A találmány tárgyát képező vészfék a csatolt rajzon példakép V)ett foganatosí­tási alakjában van föltüntetve, nevezete­sen az 1. ábra a féket automobilra szerelve használaton kívüli helyzetében mutatja, a 2. ábra ugyanezt használati helyzeté­ben ábrázolja, a 3. ábra a kerekeikre szerelt fék elöl­nézete használaton kívül, a 4. ábra pedig ugyanilyen nézet a fék használati helyzetében. A kerekek (a) tengelyére a (b) kereket közrefogó (c) váz van elforgathatóan el­rendezve, mely váz gúla alakjával bír, melynek csúcspontja a tengelyben fek­szik. míg a gúla (d) talpazata a (b) ke­rékkel egy síkban, illetve ezzel párhuza­mos síkban fekvő (e) görgővel, vagy kis | kerékkel van ellátva. A gúla magassága nagyobb, mint a kerék sugara, úgy hogy még az (e) görgő csekély távolságra eláll a nagy (b) keréktől. A (c) váz oldalához az (f) szögemelő van csuklósan erősítve, mely emelő az autóvezető által működtetendő (g) fogan­tyúval összekötött (h) rúddal áll csuiklós összeköttetésben. Ha a (g) fogantyút az 1. ábrán teljes vonalakkal rajzolt hely­zetéből átmozgatjuk a pontozoítan föl­tüntetett helyzetbe, akkor a szögemelő a vázJat a 2. ábrán látható helyzetbe lefelé mozgatja, úgy hogy a váz talapzata, ille­tőleg az ebben ágyazott görgő jut a talaj­jal érintkezésbe. Az autó kerekei tehát nem érintkeznék többé a tallajjal, hanem szabadon futnak tengelyeiken, az autó pedig csekély hosszúságon a kis görgő­kön szalad. Ily módon hatásos fékezést érünk el. Maga a görgő annak oldalfölü­letéihez fekvő (i) acéllemezekkel fékez­hető. (4. ábra.) A váz elniozgatása természetesen a leírttól eltérő módon is foganatosítható. A lényeg abban áll, hogy a tengelyre a kerekeket közrefogó, a kerék sugaránál magasabb gúla szerű váz van szerellve, melynek talapzatában kis görgő ylan

Next

/
Thumbnails
Contents