72790. lajstromszámú szabadalom • Automobilokhoz való vészfék

— 2 ágyazva, úgy hogy a váz a kerék alá le­fordított helyzetében az autó kerekeit működésen kívül helyezve, a maga részé­ről hatásos fékezést idéz elő. Ssabadaub iasmrK. 1. Automobilokhoz való vészfék, jelle­mezve a kerék tengelyére elforgatha­tóan szerelt és a kereket közrefogó, a kerék sugaránál magasabb gúla­szerű váz által, mely az autóvezető által működtetendő áttétel útján szükség esetén a kerekek alá ipozgat­ható, úgy hogy a váz az autókereket a működésből kivonja é's a talajjal érintkezésbe kerülve, hatásos fékezést létesít. 2. Az 1. igényben védett vészfék fogana­tositási allakja, azáltal jellemezve, hogy a gúlaszerü váz talapzatában egy a kerék síkjában, vagy azzal pár­huzamos síkban fekvő görgő van ágyazva, mely a váznak használati helyzeténél a talajjal érintkezik. • i (1 rajzlap melléklettel.) OALUU Í IÉa cVÉWVTrf j MMlU KVOMBÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents