72772. lajstromszámú szabadalom • Lábprotézis

Megjelent 1918. évi októbef hó 7-én. MAGY. JJJ^ KIR. \ SZABADALMI jjlf HIVATAL . M SZABADALMI LEÍRÁS 72772. szám, VII/e. OSZTÁLY. Lábprotézis. PAP LAJOS FOGORVOS, ERMESZ ISTVÁN MŰSZERÉSZ ARADON ÉS KQRLÁT ARTÚR KERESKEDŐ RUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 október hó 24-ike. A jelen találmánynak tárgya oly líáb­protézis, amely lábujj-, boka- és térd­csuklóval ellátva az ép láb különböző helyzeteit elfoglalni és mozdulatait kö­vetni képes. A találmány lényege abban áll, hogy a műláb egyenes (álló) helyzetiében an­nak függőleges középlvonala mögött fekvő csukló révén a fölső láb szárcsonkot be­fogadó hüvellyel összekötött és az alsó, lábszárat helyettesítő váz aljának elülső részén megerősítöbt húzórúgónak fölső végén alkalmazott csiga a hüvely térd­részében függőleges síkban elrendezett sinvezetékre van fektetve, amely sínnek irányvonala úgy van megválasztva, hogy a műláb .függőleges helyzeitében a csiga a sínnek legalacsonyabb pontján lévő öbölben helyezkedhessek el, ülő helyzet­ben pedig a sin hátsó végére gördülve, ottít az ,űlő ' helyzetben legalacsonyabb ezen ponitot foglalja el. A sin alakjának ilyen megválasztása lehetővé teszi, hogy egyrészt á műláb az álló helyzetből űlő helyzetbe ereszkedő személy minden beavatkozása nélkül megtörjék térdben, illetőleg, högy leüléskor a műláb ne fog­laljon el vízszintes, hanem függőleges helyzeteit, másrészt hogy űlő helyzetből álló helyzetbe való téréskor a csonkot befogadó hüvelyrész ismét függőleges helyzetet foglalhasson el. Ezt azáltal ér­jük el, hogy a láb protézisnek álló hely­zeténél a^in mellső végén levő öböl, űlő helyzetnél pedig a sin hátsó vége a pro­tézis ké/t! rléiszét összekötő csuklón keresz­tülfektethető vízszintes sík alá kerül. A két véghelyzetben azután a kívánt haj­lékonyság elérése mellett a rugó a mtHáb két részét kellő szilárdan tiartja össze. Mellékelt .rajzon a találmánynak egy példaképem kiviteli alakja van föltün­tetve, ahol az 1. ábra a .műláb álló helyzetét oldal­nézetben, részben függőleges hosszmet­szetben, a 2. ábra ugyanázt űlő helyzetben, a 3. ábra ugyanazt lépő helyzetben, .vé­gül a 4. ábra a fölső (hüvely-) résznek elül­nézetét láttatja. A fölső lábszártcsonkot befogadó (a) hüvely célszerűek kosáralakban van ki­képezve és szilárd főlerőBíthettlés céljából elül (b) fűzővel lehet fölszerelve. Az (a) kosár jobb- és baloldalon egy-egy (c),

Next

/
Thumbnails
Contents