72749. lajstromszámú szabadalom • Expanziós vezérmű duplex-gőzszivattyúkhoz kölcsönösen az ellenkező szivattyú dugattyúrúdja által való át- és expenziós kormányzással

Megjelent 1918. évi október lió 4-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI |Ew HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72749. «zánj. XX!/c. OSZTÁLY. Expanziós vezérmű duplex-gőzszivattyúkhoz, kölcsönösen az ellenkező szivattyú dngattyúrúdja által való át- és expanziós kormányzással. HONEGGER GUSZTÁV MÉRNÖK SAALE/M MERSEBÜRGBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 10-ike. Elsőbbsége 1916 augusatus hó 12-ike. A duplex-gözszivattyúkhoz való eddigi teljestöMési vezérmüveknél és expanziós Vezérmüveknél a teljestöltési vezérlés, vagy az átvezérlés kölcsonöisen az ellen­kező szivattyú dngattyúrúdja által, az expanziós yezérlés pedig mindig a saját szivattyú dugattyúrúdja által történik. Ellentétben ezzel a jelen találmánynál úgy az átvezérlóst, mint az expanziós vezérlést kölcsönösen az ellenkező szi­vattyú dugattyúrúdja végzi. A jelen új vezériésáitvitel az átmenő dugattyúrúdról kölcsönösen az ellenkező szivattyú vezérlötolattyújára egy szilárd tengely körül forgó, vezérelt és relatív helyzetét és sebességét változtató me­nesztő segélyével történik, úgy hogy az egyik szivattyú dugattyújának közép­állása a másik szivattyú vezérlőtoliiltyú jának előnyitását és ezzel egyszersmind e szivattyú átkornlányzását is végzi és a saját szivattyú gőzei zárása kb. 65% töl­tésnél történik. Ezáltal, áz eddigi teljestöltési vezér­müvekkel szemben, elérjük, hogy a löket határolására szükséges kompreBszióterek "vagy keitős gőzcsatornák elesnek, aimi tetemes gözmegta karításokat eredményez és a gőzhengerek lényeges egyszerüsbité­sét teszi lehetővé. Eléljük itt továbbá, hogy a gőzhengert nem kell a löket végéig friss gőzzel töl­teni, mert a friss gőz már kb. 65% töl­tésnél elzáródik és a löket hátralevő részit a dugattyú a gőz expanzióhatáisá alatt teszi meg, ami további tetemes gőz­megtakarításokat eredményez. Az eddigi expanziós vezérmüvekkel szemben viszont elérjük, hogy az expan­ziövezérlés egyszerű kagylóstofottyúval történhetik, mely a tolattyúmozgás irá­nyába eső pótlólagos sebességet kap, míg eddig a csak egy tolaíttyús expanziós vezérműveknél hosszr- és keresztirányú eltolásra volt szükség, a többi expanziós vezérmüveknél pedig három, vagy négy gőztoláttyúra. Az ilyen fajtájú vezérmű­vek azonban drágák ós komplikált szer­kezetűek, tehát nem üzembiztosak. A duplex-gőzszivattyúkhoz való jeJen expanziós vezérmű szerkezetét és műkö­dési módját jellemző momentumok újak és egyedülállók, mert a duplex-gőz^zi­vattyúkhoz való eddig ismeretessé vált, kölcsönösen az ellenkező szivattyú du­gattyúi-útijáról működtetett vezérlő

Next

/
Thumbnails
Contents