72749. lajstromszámú szabadalom • Expanziós vezérmű duplex-gőzszivattyúkhoz kölcsönösen az ellenkező szivattyú dugattyúrúdja által való át- és expenziós kormányzással

tolattyúkkal ellátott vezérművek csak 'áflvezérlőmüvek voltak, melyek csak teljestöl'téssdl dolgozhatlak, expanzióval azonban nem. A jelen találmánynak megfelelő, csak egy kagylóstolaityúval bíró - expanziós vezérmű éppoly üzembiztosan dolgozik, mint az eddigi, csak egy kagylósíolattyú­val bíró teljestöltési vezérmű, azonos teljesítmény mellett azonban kb. iD%~kal kisebb gőzfogyasztású, mint ama». A mellékelt rajz 1—15., 16—22. és 23—26. ábráin a találmánynak megfelelő expanziós vezérmű számos iehetseges foganatosítási példája közül három van föltüntetve. Az 1—15. ábrák olyan foganatosig Asi példát ábrázolnak, melynél a vezérlés átvitele az átmenő dagattyúrúdról köl­csönösen az ellenkező szivattyú vezériö­tolarttyújára egy szilárd tengely körül lengő vezérlöemelő segélyével, egy vezé­relt és relatív helyzetét és sebességét változtató menesztő közvetítésével tor­<ü, ténik. A 16—22. ábrákon olyan foganatosí­tási példa van föltüntetve, melynél a ve­zérlés átvitele az elforgás ellen biztosí­tott átmenő dugaiftyúrúdról kölcsönösen az ellenkező szivattyú vezérlőtolattyújára egy a dugattyúrúdon űlö, szilárd vezető­hüvely által vezérelt excenter közvetíté­sével történik, mely egy a szilárd Vezető­hüjvely körül forgatható és relatív hely­zeitét és sebességét változtató menesztő vezérlőgörbéjére foaft. A 23—26. ábrák végül olyan foganato­sítási példát mutatnak, mely az előbbivel szemben tetemes szerkezeti egyszerüsbí­téseket tartalmaz. A találmány tárgyának az 1—15. ábrá­kon látható első foganatosítási példájá­nál az 1. ábra metszel a 2. ábra C—D vonala mentén, a 2. ábra metszet a 3. ábra J—K vonala mentén, a ; 3. ábra metszet a 2. ábra E—F vonala mentén, a , 4. ábra metszel a 3. ábra L—M vonala mentén, az 5. ábra metszet a 2. ábra N—0 vonala mentén, a 6. ábra metszet a 3. ábra T—U vonala mentén, a 7. ábra metszet a 3. ábra V—W vonala mentén, a 8. ábra metszet a 3. ábra P—Q vonala mentén, a J 9. ábra metszet a 3. ábra R—S vonala menitén, a 10. ábra metszet a 3. ábra X—Y vonala mentén. A 11—15. ábrák a vezérművet Vázlatosan ábrázolják különböző munkhelyzeteiben. An találmány tárgyának a 16—22. ábrá­kon látható második foganatosítási pél­dájánál a 16. ábra metszet a 19. ábra C—D vo­nala mentén, a 17. ábra metszet a 18. ábra E—F ivo-' nala mentén, a . 18. ábra metszet a 16. ábra G—H vo­nala mentén, a 19. ábra'meiszet a 18. ábra J—K vo­nala mentén, a 20. ábra a vezérlögörbepálya nézete, a 21. ábra a (B) szivattyú dugattyújának állása a lökdt közepén, a jobboldalt raj­zolt III, IV, V, VI tolattyúállásoknak a (B) szivattyúnak baloldalit rajzolt III, IV, V, VI, dugattyúhelyzetei felelnek meg. 22. ábra az (A) szivattyú dugattyújának állása a löket jobboldali végén, a jobb­oldalt rajzolt VII, VIII, IX, X, XI tolattyú­állásoknak az (A) szivattyúnak baloldali rajzolt VII, VIII, IX, X, XI dugattyú­helyzetei felelnek meg. A találmány tárgyániák a 23—26. ábrá­kon föltüntetett harmadik foganatosítási példájánál végül a 23. ábra függélyes metszet a dugattyú­rúd középvonalán át, a 24. ábra a vezérlögörbepálya nézete, a 25. ábra metszet a 23. ábra G—H vo­nala mentén és 26. ábra mebszet a 25. ábra J—K vo­nala mentén.

Next

/
Thumbnails
Contents