72741. lajstromszámú szabadalom • Pörgettyűs horizontkészülék

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. h KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72741. szám., XV/a. OSZTÁLY. Pörgettyűs horizontkészülék. ANSCHÜTZ & C° CÉG. KIEL/M NEUiMÜHLENBEN. A bejelentés napja 1917 junius hó 9-ike. Elsőbbsége 1916 augusztus hó 5ike. Sok. esetben fontos, hogy mozgatott, testen, pl. hajón a tényleges függélyes irányt meg­határozhassuk; «tényleges függélyes® alatt a föld azon pontján érvényes nehézségi erő­vonalat. értjük, ahol a kérdéses test épen helyet foglal. E célra gyakran ajánlottak már ingás vagy libellás berendezést, továbbá pörgettyűs készülékeket is. Magától értetődik, hogy az ingás berendezések csupán a föld vonzó ereje és a test mozgásától eredő gyor­sulási erők mindenkori eredőjének megfelelően állhatnak be. Ugyanazt mondhatjuk valameny­nyi' libellás készülékről vagy folyadékos víz­szintmutatóról is. E törvény alól a pörgettyűt sem lehet kivonni. Lehetséges azonban, kellően elren­dezett pörgettyűvel hosszú lengési idejű in­gát előállítani és ezzei a gyorsulási nyomást bizonyos időre integrálni. Valamennyi gyor­sulási nyomásnak az időhöz mért integrálja sohasem lehet a fölállítás helyének maximá­lis sebességváltozásánál nagyobb. Egy hajón, pl. amelynek sebessége 20 csomó, a sebes­ség változása sohasem lehet nagyobb 40 cso­mónál (az előremenetről a hátramenetre szá­mítva). Eszerint a közepes gyorsulás bizonyos idő számára annál kisebb lesz, minél hosz­szabb az az idő, amelyre az integrált számít­juk. Ebből ^ kitűnik, hogy egy inga annál, pontosabban marad meg a «tényleges füg­gélyes irányban», minél hosszabb a saját lengési ideje. Ha a föld forgásától és a föld golyóalakjától eltekintünk, — ha tehát a föld felületét siknak vesszük, — akkor egy olyan inga, melynek lengési ideje oly hosz­szú, hogy a hajó indulásától az érkezéséig föllépő valamennyi gyorsulási nyomást in­tegrálja, mindig függélyes állásban maradna, Ily ingát természetesen praktikusan még pörgettyűs készülékekkel sem lehet előállí­tani. A föld azonban a valóságban golyó alakú és erre épült a* jelen találmány alapesz­méje is. Eszerint egy függélyes tengelyű pörgettyű kardánszerüen vagy folyadékban úgy van fölfüggesztve, hogy tengelyét a térben min­den irányban lehetőleg kis súrlódással beál­líthatja; A súlypontnak a fölfüggesztés pontja alá (a) darabbal való helyezésével elérjük,, hogy nem forgó pörgettyű esetében a ten­gelye függélyesen áll be. A D = M g a. sin a forgási nyomaték a pörgettyű tengelyét a függélyes irányban fogva tartja; ebben az egyenletben (M) a pörgettyű tömegét, (g) a föld. gyorsulását, x pedig a pörgettyűnek a füg-

Next

/
Thumbnails
Contents