72734. lajstromszámú szabadalom • Berendezés pneumatikus szállítótelepeknél a gyújtőtartályoknak a szívóvezetékhez való kapcsolására

Megjelent 1918. évi október lió 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72734. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Berendezés pneumatikus szállítótelepeknél a gyűjtőtartályoknak a szívó vezeték­hez való kapcsolására. SIEMENS-SCHUCKERT-WERKE G. M. B. H. CÉG BERLIN­SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1917 májas hó 23-ika. Elsőbbsége 1916 június hó 6-ika. A jelen találmány pneumatikus, azaz [ olyan szállítótelepekre vonaJtkozik, me­lyeknél a szállítandó anyagot szívólevegő mozgatja. A találmány szerint külön szívóormány alkalmazását kívánjuk el­kerülni. E célra a szállítandó anyagot kiürítőcsövön át vezetjük a szívóveze­tékbe és a szívóvezetéket hézaggal úgy rendezzük el ezen kiürítőcső körül, hogy e cső kieresztőnyílását rés veszi körül, melyen át a szállításhoz szükséges lég­mennyiség jut be. A szállítandó anyag és a szállítólevegő ily módon kerülő ve­zetés nélkül, egyenlő módon szívatik be a szállítóvezeték 'mentén. Egyszersmind fokozódik a szívóhatás, mert a szállító­levegő a kilépő szállítandó anyagot kí­vülről körülzárja és így a cső falára való szilárd rárakodását meggátolja. Emellett a szállítandó anyag elegendő mennyiségű levegőbe ágyazódik be és így sebessége gyorsan, valamint biztosan emelkedik a zavartalan szállításhoz szükséges sebes­ségre. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak több foganaitosítási példája van be­mutatva. Itt jelöli a (2) szállítandó anyaggal telt (3) gyüjtőtartály fenékzárát, melyhez a (4) kiürítőcső csatlakozik Utóbbinak (5) kieresztő toldatja a (6) szívóvezetékcsőbe nyúlik be. A szállítási irány nyilakkal van jelezve. A (6) cső bővített része, mely a (4) kiürítőcső kö­rül hátrafelé kinyúlik, el is maradhat. Az 1. ábra a berendezés oldal- és a 2. ábra fölülnézetét ábrázolja. A (4) kiürítőcső (5) kieresztő toldatát a találmány szerint úgy veszi körül a (6) szívóvezetékcső, hogy gyürüalakú (7) rés keletkezik, melyen át a lerajzolt nyilak irányában a szállításhoz szükséges szívólevegő jut be. A (4) kiürítőcső előtt a (8) tolattyú zárja el a szívőlevegőt, míg a (9) tolattyú a szállítandó anyag elzárására való. A két tolattyú célszerűen egyidejűleg nyit­ható és zárható és tetsző,leges módon kapcsolhatós egymással, úgv hogy egyet­len hajtás elegendő a kettő mozgatására. Tolattyú helyett bármilyen más záró­szerv is használható. A (4) kiürítőcső a (10) karimakaposo­lat útján úgy van összekötve az (1) fe­nékzár helytálló részével, hogy könnyen

Next

/
Thumbnails
Contents